Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Personliga assistenters löner förenhetligas

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Den andra fasen av harmoniseringen av de personliga assistenternas löner omsätts i praktiken i Österbottens välfärdsområde från och med början av år 2023. Utöver detta kommer personalen i välfärdsområdet att få mera omfattande företagshälsovårdstjänster.

Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutade att harmonisera de personliga assistenternas löner. Det här betyder att de personliga assistenter som är anställda av arbetsgivare som inte är anslutna till Förbundet för personliga assistenters arbetsgivare i Finland (Heta) kommer att få en timlön på 11,90 € från och med 1.1.2023. I den första fasen av löneharmoniseringen som genomfördes i början av året fastställdes timlönen till 11,29 €. Lönen för personliga assistenter som är anställda av arbetsgivare som inte är anslutna till Heta höjs en aning i och med harmoniseringen.

Personlig assistans kan ordnas exempelvis med hjälp av servicesedlar, köptjänster eller med hjälp av en s.k. arbetsgivarmodell, vilket innebär att en svårt funktionshindrad person själv fungerar som arbetsgivare och anställer en assistent.

– Välfärdsområdet svarar för kostnader som uppstår i samband med anställningen av en assistent. Samtidigt är det viktigt att vi får en enhetlig lönenivå i hela Österbottens välfärdsområde, säger sektordirektör Erkki Penttinen.

En person med en svår funktionsnedsättning har med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp en subjektiv rätt till personlig assistans. Personlig assistans används för sysslor som personen inte på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar av att göra i hemmet eller utanför hemmet.

Företagshälsovårdsservicen utvidgas

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att företagshälsovårdsservicen för anställda i Österbottens välfärdsområde från och med början av år 2023 ska innehålla förutom lagstadgad företagshälsovård även sjukvård på allmänläkarnivå. Företagshälsovårdstjänsterna ordnas via in-house bolaget TT-Botnia, men vid behov kan tjänsterna kompletteras med underleverantörsavtal.

För närvarande ordnas företagshälsovårdsservicen för de cirka 5 000 anställda i välfärdsområdets mellersta område av in-house bolaget TT Botnia, medan företagshälsovårdsservicen för de cirka 1 500 anställda i välfärdsområdets norra område tillhandahålls av bolaget Työ Plus – i vilket välfärdsområdet också är delägare. Företagshälsovårdstjänsterna för den övriga personalen ordnas i nuläget av många olika privata serviceproducenter.

– Målet är att erbjuda personalen mer sjukvård på allmänläkarnivå än vad man tidigare gjort i de mellersta och södra delarna av välfärdsområdet, berättar välfärdsområdesstyrelsens ordförande Anne Salovaara-Kero.

De sjukvårdstjänster som erbjuds via företagshälsovården ska tillhandahålls i samarbete med arbetsplatsen och företagshälsovården. Den utökade sjukvården på allmänläkarnivå betyder att företagshälsovårdsservicen kommer att inkludera exempelvis den diagnostik och primärvård som anknyter till behandlingen av diabetes och blodtryckssjukdomar. Precisare linjedragningar och beskrivningar ska fastställas i samband med den planeringsprocess som nu ska påbörjas.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.