Till innehållet

Föräldrar som inte är gifta kan begära faderskapserkännande hos sin egen mödrarådgivning innan barnets födelse. Faderskapserkännandet uppgörs i slutskedet av graviditeten (v. 30–32). 

Om faderskapet inte har erkänts under graviditeten eller om erkännandet har återkallats eller bestridits, inleder barnatillsyningsmannen en faderskapsutredning.  

Enligt faderskapslagen kan barnatillsyningsmannen även utreda faderskapet då det gäller ett barn som fötts under ett äktenskap, om makarna begär en faderskapsutredning innan sex månader förflutit sedan barnet föddes. Denna utredning omfattar en rättsgenetisk faderskapsundersökning. 

Då erkännandet har fastställts uppstår mellan barnet och mannen som erkänt faderskapet samt dennes släktingar ett rättsligt giltigt släktskap. Om faderskap ej kan fastställas genom erkännande, kan faderskap fastställas via domstol. Enligt fastställandet av faderskap har barnet rätt till underhåll även av sin far samt rätt att ärva fadern och släktingar på fädernet. Barnet får rätt att träffa sin far och barnet kan få faderns efternamn efter att faderskapet fastställts. 

Beskrivning av servicen

Om faderskap ej fastställts under graviditeten vid mödrarådgivningen, kan du kontakta barnatillsyningsmannen för att erkänna faderskap eller göra en faderskapsutredning.  

Kontaktuppgifter 

Ta kontakt med barnatillsyningsmannen under telefontid för att få råd eller för att boka en tid. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 512 7928, A-K enligt yngsta barnets efternamn

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 567 9603, L-S enligt yngsta barnets efternamn

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811, T-Ö enligt yngsta barnets efternamn

Ledande socialarbetare, (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 179 3927 

Servicesekreterare (må – fre klo 9.00 – 15.00). Tfn. 040 486 1073 

Besöksadress: Vallimäentie 43 2. krs, 66401 Laihela 

Telefontid ti 09.00 – 10.00 och ke – to 12.30 – 13.30

Lemponen Pauliina, socialarbetare, barnatillsyningsman deltidsanställd, tfn. 040 4836 344 

Besöksadress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 

Telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30

Linda Södergård, socialarbetare, tfn. 06 218 4167

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais  

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Hellström, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare, telefontid fredagar kl. 10-11
A-D ,enligt yngsta barnets efternamn, magdalena.hellstrom@ovph.fi, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10-11 
G-K, enligt yngsta barnets efternamn, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, tfn. 040 805 1682


Camilla Lundén, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och socialarbetare, telefontid torsdagar kl. 10-11, E-F och L-M, enligt yngsta barnets efternamn, camilla.lunden@ovph.fi tfn. 040 805 1616.

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, tfn. 040 805 1837

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Susanne Lindh, Socialarbetare, barnatillsyningsman, telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, tfn. 06 218 7411

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Carina Westberg, socialarbetare, tfn. 040 160 0939

Åsa Källberg, socialarbetare, tfn. 050 440 3207

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811

Relaterade tjänster