Till innehållet

Vi sköter bland annat patienter med allmänkirurgiska sjukdomar, plastikkirurgi, sjukdomar i buk- och matsmältningsorganen (gastrokirurgi), kärlsjukdomar och sjukdomar i  bröstkorgsområdet (thorax), sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (ortopedi, traumatologi) och sjukdomar i urinorganen (urologi). Dessutom har vi konsulterande kirurger inom andra specialområden. Vi har även specialiserande läkare.

Sårskötare och medikalvaktmästare finns på kirurgiska polikliniken.

Våra patienter kommer med remiss från hälsovårdscentralen, arbetshälsovården, privatmottagning, från ett annat sjukhus eller andra avdelningar eller polikliniker vid Vasa centralsjukhus. Vi gör olika undersökningar och åtgärder, och därefter kan patienten vid behov sättas i operationskö.

Uträtta ärenden

Vår poliklinik ligger i H-byggnadens andra våning. Anmäl dig vid anmälningsluckan, där vi kontrollerar dina personuppgifter samt visar dig vart du ska gå.

Vi är öppen vardagar kl. 8.00-15.00.

Kirurgiska polikliniken i Jakobstad finns i social- och hälsocentralens H-byggnad på våning 3. Anmälningen sker vid Info i första våningen.

Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa
Telefon
Vasa, Vasa centralsjukhus, remiss och tidsboknings förfrågningar (sekreterare): kansli
Telefontid må-to kl. 8.00-11.00, fre kl 9-11 och må-fre kl 12.00-13.00


Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1,  68600 Jakobstad,  Ingång H våning 3
Telefon
Sjukskötare: Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden
Må – fre kl. 8:00 – 9:00

Avdelningssekreterare: Förfrågningar om remisser och tidsbokningar
Må 9:30 – 10:15, ons 13:00 – 13:30, fre 9:30 – 10:15

Jakobstad sjukhus, central

Avdelningsskötare Pia-Maria Haglund

Avdelningsskötare Pia-Maria Haglund

Stomiskötare, ingång H, våning 3
To kl 8:00 – 9:00

Uroterapeut, ingång H, våning 3
To kl 8:00 – 9:00

Åtgärdspoliklinik Sjukskötare
kl 7:30 – 15:00

Nyttiga länkar

Skötaren stöder den som har en stomi eller PEG-matningsslang samt de som insjuknat i cancer och dennes anhöriga att klara av den förändring som sjukdomen innebär.

Skötaren ger information och rådgivning genom att träffa patienten före operation/åtgärd samt även efteråt på avdelningen och polikliniken. Skötaren ger råd per telefon och kan vid behov även göra hembesök.

Skötaren fungerar som en regional kontaktperson och arrangerar skolningar inom området.

Kontaktuppgifter

Stomi- och cancerskötare

06 213 1538

Sårskötarna har egen mottagning. På sårpolikliniken finns två sårskötare som arbetar i par.

På sårskötarmottagningen vårdas patienter som har problem med sårläkningen, samt sår som behöver skötas före kirurgiska åtgärder. Patienterna kommer med remiss, eller på postop kontroll från avdelningen, eller för planering av fortsatta åtgärder. Ansvarsläkare är ifrågavarande linjes specialistläkare.

Poliklinikens sårskötare är en regional kontaktperson som man kan konsultera via telefon.

Kontaktuppgifter

Sårskötare

06 213 1533

Telefontid må och ons kl 13.30-14.30, to kl 14.30-15.00

Medikalvaktmästare

Medikalvaktmästaren  (”gipsmästaren”) gipsar frakturer, tar bort stygn, byter och reparerar gipsen vid behov. Han gör olika skenor och specialgips för till exempel diabetiker och sårpatienter samt sätter de gjorda stöden på plats. Medikalvaktmästaren provar även ut olika vrist- och handledsstöd.

Dessutom sköter centralsjukhusets medikalvaktmästare om gipsskolningen inom sjukvårdsdistriktet.

Medikalvaktmästaren ger råd även per telefon.

Kontaktuppgifter

Läge

H1

Medikalvaktmästare

06 213 5540

Vi sköter patienter med led-, muskel eller benproblem. Förslitningsbesvär (artros), ryggbesvär och frakturer är de vanligaste besvären som sköts hos oss.

Dessutom har vi konsulterande ryggortopeder (Tammerfors universitetssjukhus) och neurokirurger (Åbo universitetssjukhus).

Förfrågningar angående operationstidpunkt:

DagkirurgiY2

06 213 1546 

Telefontid må–to kl. 9.00–15.00, fre kl. 9.00–14.00

Leiko Y2

06 213 4496 eller 06 213 4492

Telefontid må-to kl. 9.00-15.00, fre kl.9.00 – 14.00 

Kontaktuppgifter

Läge

H1

Öppethållningstider

Vardagar kl. 8.00–15.00

Remiss förfrågan / Kansli

06 213 1522

Telefontid må–to kl. 8.00 – 11.00, fre 9.00 – 11.00 och må-fre kl.12.00 – 13.00

Vårdsamtal

06 213 4523

Telefontid må – to kl. 8.00 – 9.00

Neurokirurgisk sjukskötare

06 213 4533

Telefontid mån och ons kl. 14.30–15.00

Polikliniken fungerar på vardagar med tidsbeställning som remiss- och kontrollpoliklinik. Vi har både kvinnor och män, med olika symptom eller sjukdomar i urinorganen, som patienter.

Vår urolog har mottagning också på Malmska enheten en gång i månaden. Den är  endast för kontrollpatienter.

Vi har också sjukskötarmottagningar:

  • kateterborttagningar efter operationer, borttagning av magnetstent, inlärning av katetrisering
  • urinblåsesköljningar
  • uroterapeutmottagningar, 2 dagar per vecka

Vi gör undersökningar och tar hand om patienter, som har:

  • urineringsbesvär/problem (inkontinens, förstorad prostata, ärrbildning i urinröret, urinvägsstenar, blod i urinen, urinstopp osv.)
  • problem med erektionen
  • urologiska cancersjukdomar (urinblåse-, njur-, testikel-, penis-, prostata)

De vanligaste undersökningarna och åtgärderna:

  • cystoskopiundersökningar ( provbitstagning av förändringen i urinblåsan vb, Botox-behandling, stentborttagning, insättning av cystofix)
  • ultraljud av prostata + provbitstagning vb, insättning av guldkorn
  • mätning av urinflöde och residualmängd
  • urodynamiska undersökningar

Kontaktuppgifter

Öppethållningstider

Vardagar kl. 8.00–15.00

Remiss förfrågan / Kansli

06 213 1522

Telefontid må-to kl. 8.00 – 11.00, fre kl. 9.00 – 11.00 och må-fre kl. 12.00 -13.00

Vårdsamtal

Sjukskötare

06 213 5494

Ti ja to kl. 8.30-9.00

Uroterapeuterna

06 213 1537 , 06 213 4540

Må–to kl. klo 8.30–9.00

Svenska text på kommande

Kontaktuppgifter

Förfrågningar angående operationstidpunkt

06 213 4481 Telefontid mån-fre kl. 9.00-15.00

Gastric band -skötare

06 213 4544

Endoskopiskötare

06 213 4544 Telefontid mån-to kl. 8.00-9.00

Vi tar hand om olika venösa och arteriella sjukdomar.

Vi tar även hand om klienter med konstateras artär aneurysm (aorta eller på någon annan artär) och  klienter som har konstaterade förträngning i halsartärer (carotiskirurgi).

Vi undersöker, planerar och följer upp den kärlkirurgiska patientens vård och mående.

Kärlskötarna har självständiga mottagningar två dagar i veckan då vi utför olika undersökningar på cirkulationen. Kärlskötaren utför även undersökningar före mottagningen hos kärlkirurgen. Vi har även ett nära samarbete med sårvårdana.

Patientens väntetid till polikliniken bestäms av kärlkirurgen på basen av remissen. Väntetid till kärlkirurg är brådskande (inom ca 2 veckor) och icke-brådskande (inom 3 månader).

Kontaktuppgifter

Kärlskötare

06 213 1532, 06 213 1534

Må – to kl 8.30 – 9.00 och fre kl 9.00 – 9.30

Förfrågningar angående åderbråcksoperationens tidpunkt

06 213 4483

Må-fre kl 9.00-15.00

Förfrågningar angående arteriella operationens tidpunkt

06 213 4496

Må-fre klo 9.00-15.00

Kärlskötarnas telefontider är måndag till torsdag kl. 08:30-09:00 och på fredagar kl. 9.00 – 9.30, tel. 06 213 1532 eller 06 213 1534.

Kärlskötarna fungerar som kontaktpersoner för blodkärlskirurgiska patienter på sjukhuset och vi har även självständiga mottagningar och vi gör undersökningar i samband med läkarmottagningarna.

Kärlskötarna utför ABI, tå- och fingertrycksmätningar, TcPO2 och DD undersökningar.

Till kärlskötarnas viktigaste uppgift hör uppföljning av bypasser i extremiteter. Oftast använder man som reservdelar till dessa bypasser patientens egna vener. Efter operationen går patienterna hos kärlskötarna för regelbundna kontroller (Uppföljningsprogram efter blodkärlsoperation i benen). Det är viktigt att patienten hemma följer med det opererade benet och direkt tar kontakt till kärlskötarna ifall problem uppstår. Bypass patienter frå ta kontakt även utanför telefontiderna. Vi önskar att bypass patienterna hellre tar kontakt en gång i onödan än en gång för lite. Detta är väldigt viktigt för att bypasserna inte skall hinna stockas.

De patienter som man gjort ballongutvidgning åt på grund av klaudikation (förkortad gångsträcka) kommer till efterkontroll enbart till kärlskötarna.

ABI eller vrist-arm tryck

ABI och tå- och fingertryck tas med en apparat som möjliggör blodtrycksmätning från tår, fingrar, vrister och armar samtidigt. Undersökningen motsvarar normal blodtrycks mätning, men genom att mäta från olika ställen samtidigt för att kartlägga huruvida patienten lider av ateroskleros eller inte. Läkaren fastställer diagnosen bland annat på basen av resultaten i denna undersökning. Undersökningen kontrolleras även efter åtgärder för att objektivt fastställa hur bra resultat man har uppnått.

Tå- och fingertryck mäts med en liten manschett och pulsationsgivare i samband med ABI undersökningen. Dessa resultat ger en ännu noggrannare bild av cirkulationsstörningens omfattning.

Undersökningen räcker ca. 30 min.

DD eller Duplex-Doppler ultraljud

Till kärlskötanas viktigaste uppgift hör att följa upp bypasserna för att säkerställa att de hålls väl öppna. Detta görs med hjälp av ultraljud. Kärlskötaren mäter blodets flödetshastighet i det nya kärlet och kan på detta vis avgöra kärlets öppethållning och om det håller på att bildas förträngningar i det nya kärlet.

Undersökningen räcker ca. 30min.

TcPO2 eller transkutant syretryck

Undersökningen görs med en skild apparat för att fastställa ett visst områdes syresättning och om syresättningen är tillräcklig för att exempelvis sår skall helna.

Denna undersökning görs endast om man vill ha ännu noggrannare diagnostik än man får med hjälp av enbart ABI mätningen. Syretrycket mäts med hjälp av att fästa limbara ringar på huden där man sedan fäster givarna. Apparaten analyserar sedan syretrycket genom huden. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningen räcker ca. 30 min.

Vi sköter hud- och bröstförändringar samt bråck.

Kontaktuppgifter

Köförfrågningar angående operationstidpunkt (bröst- och annan allmänkirurgi)

06 213 4481

Telefontid mån-fre kl. 9.00-15.00