Till innehållet

Bekanta dig med trygg läkemedelsbehandling:

Läkemedelslista

Läkemedelslistan är en uppdaterad lista på alla de läkemedel som du använder.

I läkemedelslistan ska du skriva upp alla de receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel och vacciner som du använder. Anteckna dessutom de kosttillskott du använder (s.k. naturpreparat).

Skriv detta för varje preparat:

  • namn och styrka (t.ex. milligram)
  • dosen du tar av läkemedlet
  • användningsändamål

Det är viktigt att upprätthålla endast en uppdaterad läkemedelslista och att alltid uppdatera den när det sker förändringar i din medicinering.

I den här videon berättas vad en läkemedelslista är och varför det lönar sig att göra upp en sådan. (Välj svensk text i videons inställningar)