Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområde erbjuder sina anställda en möjlighet att amma på arbetstid

Anställda i Österbottens välfärdsområde får amma eller pumpa bröstmjölk på arbetstid. Det beslutade välfärdsområdets personalsektion på torsdagen den 28 september.

Frågan är synnerligen aktuell eftersom amningsveckan firas i Finland just denna vecka. I år vill man lyfta fram amningsmöjligheten som ett sätt att stöda förvärvsarbetande föräldrar. Ett amningsvänligt arbetsliv har väckt diskussion i och med den förnyade familjeledighetslagen och det faktum att mammor återvänder till arbetslivet tidigare än förr.

Kaisa Muikku som är koordinerande avdelningsskötare på avdelningen för förlossningar och kvinnosjukdomar glädjer sig över beslutet.

– Så vitt vi vet är vi det första välfärdsområdet som offentligt ger sina anställda en möjlighet att amma eller pumpa bröstmjölk på arbetstid.

Förhoppningsvis uppmuntrar välfärdsområdets beslut föräldrarna att dela på sin familjeledighet utan att äventyra amningen.

– Det här beslutet stöder också jämställdheten samt den andra partnerns roll i barnets liv. För nu kan hen vårda barnet hemma, och amningen kan fortsätta även om mamman återvänder till arbetslivet.

Förutom att amningen för med sig många hälsofördelar för barnet och föräldern får arbetsgivaren också ett utbyte. Det mest konkreta utbytet är förmodligen det infektionsskydd som amningen ger: ammade barn blir sjuka mer sällan och blir friskare snabbare, vilket minskar frånvaron som beror på vården av sjukt barn. Amningsvänlighet minskar enligt forskning frånvaron och behovet av företagshälsovård.

Babyvänligt redan sedan år 2013

År 2013 beviljades Vasa centralsjukhus certifikatet Baby Friendly Hospital som ett erkännande för det arbete som sjukhuset gjort för att främja amning. Certifikatet ska förnyas regelbundet. Den första omauditeringen genomfördes hösten 2018 och i slutet av detta år är det dags på nytt. 

I och med certifikatet förbinder sig alla anställda vid sjukhuset att främja, stöda och skydda amning samt att utveckla amningshanledningen i linje med nationella och internationella anvisningar.

– Det här beslutet är en bedrift som främjar det arbete som görs för amning. Förhoppningsvis kan beslutet också få andra organisationer i Österbotten att följa vårt exempel. En amningsvänlig arbetsplats skapar en positiv bild av arbetsgivaren och främjar de anställdas trivsel och vilja att stanna kvar, påminner Muikku.

Amningsveckan uppmärksammas på de enheter i Österbottens välfärdsområde där man vårdar föderskor och bebisar. På tisdagen den 3 oktober kl. 11–14 kan man bekanta sig med amningsveckans teman och diskutera dem med barnmorskor i A-husets entré på Vasa centralsjukhus.