Till innehållet
Allmänt

Närpes hälsovårdscentral fick utmärkelse för kandidatvänlighet

Finlands Medicinarförbund rf har gett Närpes hälsovårdscentral utmärkelsen Kandiystävällinen terveyskeskus (Kandidatvänlig hälsovårdscentral). Diplomet gavs till 40 verksamhetsställen runtom i landet.

Utmärkelsen beviljas som ett tack för positiv atmosfär, god introduktion, tillgång till seniorstöd, möjlighet till utbildning samt responsgivande. Förslagen till mottagarna samlades in i september bland medicine kandidater som jobbat under sommaren.

Personalen på Närpes hälsovårdscentral är stolt över utmärkelsen.

− Vi försöker alltid ta väl hand om våra unga kollegor och skapa en bra atmosfär och gemenskap, säger överläkare Anna-Maria Sandberg.

Läkaren Kajsa Forsén, som ansvarar för utbildningsärenden, framhåller att arbetsgemenskapen vill erbjuda kandidaterna stöd och konsultation med låg tröskel.

− Det är roligt att få bekräftelse på att vi lyckas med uppgiften, säger hon.

Finlands Medicinarförbund är ett utbildnings- och intressebevakningsförbund för finländska medicinstuderande.