Till innehållet
Allmänt

Mottagningarna i Närpes hälsovårdscentral återvänder till J-byggnaden

Den två år långa renoveringen av Närpes hälsovårdscentral är inne på slutrakan och mottagningarna får återvända till de nyrenoverade lokalerna. I november finns alla hälsovårdscentralens tjänster i J-byggnaden igen.

Vecka 44 ska det sista installeras och möbler och annat material packas upp. Måndagen den 6 november öppnar läkar- och skötarmottagningarna samt bedömningen av vårdbehovet i J-byggnaden.

– Ingången till hälsovårdscentralen återvänder också till sin rätta plats, J-byggnadens huvudingång mot Kyrkvägen. Samtidigt flyttar även hälsovårdscentralens infodisk från G-byggnaden tillbaka till entrén i J-byggnaden, berättar avdelningsskötare Linda Ahlroos.

Avdelningsskötaren Linda Ahlroos berättar att mottagningsrummen är möblerade så att de kan användas så effektivt som möjligt.

Anmälan vid infodisken

Ahlroos uppmanar hälsovårdscentralens kunder och patienter att alltid uppsöka infodisken först.

– Vi hoppas att patienterna anmäler sig till infodisken. Där får patienten veta till vilket väntrum hen ska gå.  J-byggnaden har nu två väntrum, A och B, varifrån patienterna kallas in till mottagningen.

Personalens arbete går smidigare om patienten anmäler sig först. Vårdpersonalen får information om att patienten faktiskt kommit till mottagningen och därmed behöver ingen leta efter patienter i korridorerna eller sitta och vänta i onödan.

Ahlroos råder även dem som kommer till bedömningen av vårdbehovet och akutmottagningen att gå via infodisken. Båda dessa tjänster har under renoveringen funnits i H-byggnaden, men nu flyttar alltså de också in i de nyrenoverade utrymmena.

Under tiden som servicen flyttar, 30.10–3.11 är verksamheten vid hälsovårdscentralen begränsad och det finns färre mottagningstider än normalt, eftersom personalen ska göra de nyrenoverade utrymmena redo för användning.

Närpiön terveyskeskus, info ja ilmoittautuminen
I mitten av A-aulan finns en informationsdisk där man anmäler sig till mottagningen och får anvisningar till rätt väntrum. 

All service under samma tak

En vecka senare får också laboratoriet flytta tillbaka till J-byggnaden i anslutning till hälsovårdscentralen.

Fredagen den 10 november håller Fimlab laboratoriet stängt på grund av flytten, men måndagen den 13 november är labbet redo i de nya lokalerna. Laboratoriets öppettider förblir oförändrade (måndag till fredag kl. 7.30–14). Laboratoriet i Närpes betjänar via tidsbokning, men akutmottagningens patienter kan ta könummer.

Röntgen vid Närpes hälsovårdscentral har varit delvis stängd under renoveringen, men nu öppnar den igen den 13 november i J-byggnaden.

Röntgentjänsterna återvänder till J-huset den 13 november.

Tandläkarnas och tandskötarnas mottagningar finns tills vidare kvar i evakueringsutrymmena i F-byggnaden, tills byggarbetena med mun- och tandvårdens utrymmen i anslutning till hälsovårdscentralen blir färdiga.

– Nu då renoveringen färdigställs blir det lättare för patienten då all service finns i samma byggnad. Även om man i misstag går fel är man inte långt bort, konstaterar Ahlroos.