Till innehållet
Allmänt

Konsthelheten i Vasa centralsjukhus H-byggnad är nu klar

Konsthelheten i Vasa centralsjukhus nya H-byggnad är nu färdig. Arbetet inleddes med att utarbeta ett konstprogram för sjukhuset under år 2020, där man fastställde mål och tyngdpunkter för konsten. Konstprojekten har pågått under åren 2021–2022 och helheten blev färdig inom den planerade tidtabellen och den fastställda budgeten. Konsten i H-byggnaden består av 9 beställda verk –allt från keramik till väggmålningar, fototryck samt verk deponerade ur samlare Pekka Linds samling.

Beslutet om hurudan konst som ska placeras i H-byggnaden fattades år 2019, då sjukhusets styrelse tillsatte en arbetsgrupp för att bereda konstprojektet. När sjukhusets konstprogram blev klart i slutet av år 2020 gick man över till att omsätta programmet i praktiken. Konstnärerna till konstprojektet valdes i huvudsak genom öppna ansökningar.

Via den öppna utlysningen av fotografier som arrangerades i början av år 2021 fick man in sammanlagt nästan 1 000 fotografier. Bland de här fotografierna valde man ut 33 fotografier – åtminstone ett från varje kommun i samkommunen. En del av fotografierna pryder sjukhusets väggar i form av fototapeter och en del i form av stora fototavlor.

Under våren 2021 ordnades också en öppen portföljansökan för konstnärer, varvid man fick in 225 ansökningar från personer som var intresserade av att skapa sjukhusets konst.  Sjukhusets konstarbetsgrupp valde ut konstnärerna och fotografierna bland dessa.

Pekka och Teija Isorättyä framför verket Exuvia, som skildrar en rödögonflickslända. Sländan är blå och genomskinlig eller vit.
Teija och Pekka Isorättyäs verk Exuvia skildrar en större rödögonflicksländas övergång från puppstadiet till slända.

Nu är helheten klar och innehåller verk av olika typer. En del av helheten är Teija och Pekka Isorättyäs stora verk Exuvia som finns i huvudentrén och är skapat av keramik, glas och stål. Verket skildrar en större rödögonflicksländas övergång från puppstadiet till slända. I hissaulorna på våningarna 1–8 finns olika typer av verk för att glädja sjukhusets besökare och för att göra det lättare att röra sig och orientera sig i byggnaden.

På våningarna 1–3 finns Janna Syvänojas tredelade helhet Laguner, Landet höjer sig och I vassen. Verken har skapats utgående från element som samlats i naturen och som är bekanta för oss alla, såsom glasbitar som smält och slipats av strandstenar.

Janna Syvänoja med verket I vassen, som består av mörka fågelfjädrar.
Verket I vassen av Janna Syvänoja består av fågelfjädrar och är en del av en tredelad helhet.

På våningarna 4–6 finns Laura Pehkonens helhet På havet, som består av unika keramikbitar som skapats för hand. Verket tar även synskadade i beaktande och man kan även uppleva verket genom att känna på det.

På våningarna 7–8 finns Terhi Ekeboms väggmålningshelhet Turkost flöde, som styr besökaren. I verkets helhet ingår flera safe ward-väggar, där patienterna kan lämna uppmuntrande meddelanden till varandra. I uterummet på våningarna 7–8 som hör till psykiatrin finns Kim Jotunis två våningar höga väggrelief Trä. Bland väggreliefens lövverk finns fåglar som täljts för hand och målats.

Laura pehkonen poserar framför sitt verk På havet, som består av unika keramikbitar som skapats för hand.
Det är tillåtet att känna på Laura Pehkonens keramikverk På havet.

På våningarna 4–8 på patientrummens mellandörrar finns Sandra Kantanens helhet Herbarium, som består av stora fotografier av 13 olika små blommor. På bildtrycken på dörrarna kan man betrakta mikroskopiska detaljer i blommorna. Dessutom finns det tre verk i väntrummen på våningarna 1–3. På våning 1 finns Paula Blåfields keramikverk Ljus under ytan, som skildrar det förunderliga livet under havets yta.

På våning 2 finns Geir Byrkjelands medieverk Landet andas, som på ett meditativt sätt gör den för området typiska landhöjningen synlig. Verket har även ljud och därmed kan även synskadade njuta av det. På 3:e våningen finns Elina Förstis målning Vistiaho lada från Kiiskinen, som man önskar ska ge betraktaren glädje och livslust och som tack vare målningstekniken är intressant att beskåda.

Sandra Kantanen betraktar ett bildtryck som består av en förstoring av en blomma på en grå skjutdörr. Blommorna är vita och skaften gröna.
I Sandra Kantanens helhet Herbarium ingår bildtryck på dörrar. I dem kan man betrakta blommors exakta detaljer.   

Förutom de beställda verken och fototrycken medför de deponerade verken ur Pekka Linds konstsamling ett tidsmässigt skikt i sjukhusets konsthelhet. Dessa verk är ungefär 70 till antalet. Nästan alla de verk som valts ut till sjukhuset har skapats av österbottniska konstnärer och många av verken har teman från kusten eller områdets landskap och flyter därmed samman med sjukhusets tema, den österbottniska kusten.  Deponerade verk finns i restaurangen, korridorerna, dagsalarna och personalens pausutrymmen.

När sjukhuset öppnar för besökare får alla bekanta sig med den omfattande konsthelheten. Man kan också bekanta sig med konsten i H-byggnaden virtuellt här. På webbplatsen kan man ta del av fotografier, intervjuer med konstnärerna och berättelser om bakgrunden till konstverken.

Ansvaret för valet av konstnärer och konsten i Vasa centralsjukhus H-byggnad har innehavts av konstarbetsgruppen, som består av konstarbetsgruppens ordförande Monica Siren-Aura, Österbottens välfärdsområdes tekniska direktör Ulf Stenbacka, förvaltningsdirektör Juha Post (fram till slutet av år 2021), planeringsingenjör Sanna Ahola och arkitekt Elina Salakari från Arkkitehdit Kontukoski. Konstexpertisen i konstarbetsgruppen representeras av Vasa konstnärsgilles representant Aki Koskinen samt projektets konstkoordinator Heini Orell från Frei Zimmer Ab.