Till innehållet
Allmänt

De kommunvisa servicenumren ska lätta på kundservicecentralens belastning


Österbottens välfärdsområdes gemensamma kundservicecentral har stundtals varit mycket överbelastad och telefontrafiken har inte fungerat som planerat.

Till kundservicecentralen (tel. 06 218 9000) har centraliserats all rådgivning och även tidsbokningen till skötar- och läkarmottagningarna. De gamla kommunvisa telefonnumren togs inte ur bruk vid årsskiftet utan har fungerat parallellt med det gemensamma numret. I nuläget kopplas alla telefonsamtal från det gemensamma numret vidare till de kommunvisa numren utgående från de val kunden gör.

– För att minska på belastningen och öka servicens tillgänglighet så vill vi påminna att kunderna kan ringa direkt till de kommunvisa numren. Numren hittas på vår webbplats. Det gemensamma kundservicenumret kommer fortsättningsvis att vara i bruk, säger verksamhetsområdesdirektör Satu Hautamäki, ansvarig för kund- och resurscentret.

Problemen påverkar inte välfärdsområdets telefonväxel. Växeln fungerar som normalt på numret 06 218 1111.

– Viktigast av allt är att kunderna och patienterna får kontakt med oss då de behöver. När det gäller bedömningen av vårdbehovet så är det viktigt att snabbt komma i kontakt med rätt service, avslutar Hautamäki.