Till innehållet
Allmänt

Hyposensibilisering kan underlätta besvären om vårarna – en lång behandlingsperiod kan ge bestående hjälp mot allergi

Vårens pollensäsong väntar runt hörnet. Björk, gräs och många andra växter orsakar besvärliga symptom hos de som är allergiska och gör att dessa helst inte vistas utomhus. Hyposensibilisering kan hjälpa mot allergin.

För Jenni Tynjälä har våren inte varit någon trevlig tid. Pollen har ända sedan barndomen gett henne många olika symptom – näsan och ögonen rinner och kliar, hon nyser och är trött. När hon blev vuxen blev symptomen värre och de receptfria läkemedlen på apoteket hjälpte inte, hon började även få svårt att andas.
– Jag sökte mig till en läkare på hälsovårdscentralen på grund av kraftiga allergisymptom. Läkaren frågade om jag övervägt hyposensibilisering. Detta överraskade mig, för ingen hade tidigare föreslagit det, berättar Tynjälä.

Björkkvist.

Tynjälä blev intresserad av behandlingen och fick en remiss för fortsatta undersökningar, där man kartlade huruvida hyposensibilisering skulle lämpa sig för henne och vilken växt som orsakade allergin.

– Hyposensibilisering ges mot björk och gräs. En del av patienterna har även korsallergi mot exempelvis ett födoämne, men det är osäkert vilken effekt hyposensibiliseringen har på korsallergierna, berättar Jussi Pöntinen, biträdande överläkare på enheten för öron-, näs- och strupsjukdomar.

Först allergitester

Hyposensibilisering kan inte påbörjas om personen har astma i obalans, en svår hjärt- eller lungsjukdom eller om hen har fortlöpande kortisonmedicinering eller behandling med betablockerare för blodtrycket. Hyposensibilisering påbörjas inte heller på barn som är under fem år eller under graviditet och amning.

Innan hyposensibiliseringen påbörjas ska man genomgå allergi- och astmatester.
– Astmaprov ska tas för att utesluta astma eller annan lungkänslighet om patienten har symptom i nedre luftvägarna. Om patienten har astma som är i dålig balans eller inte har hittats uppstår det lätt problem när injektionsbehandlingen påbörjas. Patienterna reagerar alltså lättare på hyposensibiliseringen, säger Pöntinen.

Allergitest i armen.

Om man har besvärliga allergisymptom rekommenderar Pöntinen att man tar kontakt med arbetshälsovården eller hälsovårdscentralen. Efter detta testas allergierna noggrannare och när de har bekräftats kan man börja överväga hyposensibilisering.  

– Jag skulle inte inleda hyposensibilisering ännu efter en eller två svåra allergisäsonger, men det finns ingen exakt gräns. Indikationen för hyposensibilisering är svåra symptom trots läkemedelsbehandling, säger Pöntinen.

Injektioner eller tabletter

För Tynjäläs del visade testerna på björkallergi, som man började ge hyposensibilisering mot. Hon valde behandling i form av injektioner, det andra alternativet skulle ha varit tablettbehandling. Båda är lika effektiva, men tablettbehandlingen blir en aning dyrare.

– Först fick jag injektionsbehandling en gång i veckan. Småningom höjdes sedan dosen och tiden mellan besöken blev längre, tills vi uppnådde underhållsdos. Nu besöker jag mottagningen med 6–8 veckors mellanrum, berättar Tynjälä.

Man fortsätter med injektionerna i sammanlagt tre år. Allergenen injiceras i överarmen med en liten nål som är betydligt mindre än de nålar som används vid vaccination. Behandlingen är inte smärtsam. Man kan få allergisymptom när behandlingen inleds, men de är vanligen lindriga. Injektionerna kan också orsaka rodnad och klåda på överarmen.

Man fortsätter med injektionerna i sammanlagt tre år.

– I början fick jag liknande symptom som av allergin. När dosen ökades tvingades jag gå och säkerställa mig igen om att det inte var fråga om astma. Vi fick symptomen under kontroll genom att tillfälligt öka medicineringen under hyposensibiliseringen. Nu när hyposensibiliseringen har framskridit har symptomen lättat och jag har kunnat sluta med tilläggsmedicineringen, säger Tynjälä.

Behandlingen börjar verka inom några månader – en del får bestående hjälp mot allergin

Tynjäläs behandlingar har fortgått i 1,5 år, men hon märkte skillnad redan första våren efter att behandlingen inletts. Behandlingen mot pollenallergi kan inledas mellan augusti och februari.
– Jag hade klart mindre symptom redan den första våren efter att behandlingen inletts. Jag tvingades vänta lite på behandlingen, eftersom den inte kan påbörjas under pollensäsongen, säger Tynjälä.

Jag hade klart mindre symptom redan den första våren efter att behandlingen inletts,

säger Tynjälä.

Efter tre års behandling uppskattas allergin hållas borta i ungefär tio år. För vissa har behandlingen längre effekt, medan en del tvingas påbörja hyposensibilisering igen efter några år. Symptomen från hyposensibiliseringen är vanligen inte lika kraftiga som från själva allergin och därför väljer många att genomgå hyposensibilisering igen.

– Jag står hellre ut med symptomen under hyposensibiliseringen än lider av allergin varje vår, konstaterar Tynjälä.

Är du allergisk?

Om du är allergisk och dina symptom inte lättar med de läkemedel som fås på apoteket kan du ta kontakt med kundservicecentralen på nummer 06 218 9000. På apoteket får du information om receptfria allergimediciner, ögondroppar och nässprej som kan lindra allergisymptomen.

Barnallergier

Beroende på barnets ålder kan du diskutera barnets allergisymptom på rådgivningen, skol- eller studenthälsovården eller hälsovårdscentralen.

Tips och kamratstöd i anknytning till allergier hittar du på Astma- och allergiförbundets webbplats på adressen https://www.allergia.fi/

Artikeln är en del av Österbottens välfärdsområdes artikelserie Från människa till människa, där vi får en djupare inblick i vardagen och servicen för våra kunder och professionella.