Till innehållet
Allmänt

Hemsjukhusverksamheten i Österbottens välfärdsområde utökas

Linda Hedman står inför bilen.
Hemsjukhusverksamheten i Österbottens välfärdsområde utökas och från och med september kan en större patientgrupp få hemsjukhusservice kvälls- och nattetid.

Hemsjukhuset i Österbottens välfärdsområde är ett alternativ till sjukhusvård. Hemsjukhuset Österbotten har verksamhetspunkter i norra delen i Jakobstad, i mellersta delen i Vasa och i södra delen i Närpes.

I norra delen erbjuds hemsjukhustjänster alla dagar mellan kl. 7–22. I mellersta delen erbjuds hemsjukhustjänster dygnet runt. Från och med september 2022 erbjuds även invånarna i Korsholm och Laihela dessa tjänster dygnet runt.

I södra delen inleds hemsjukhusverksamhet dygnet runt den 5 september.

– Utvidgningen av hemsjukhusverksamheten ger oss större möjlighet att erbjuda befolkningen vård i hemmet. Många uppskattar möjligheten att få vara hemma och få den vård de behöver i sitt eget hem. Vårt mål är även att vi med hjälp av hemsjukhusverksamheten kan avlasta vårdavdelningarna, konstaterar Ann-Sofi Vestman, koordinerande avdelningsskötare för hemsjukhusverksamheten.

Vad innebär hemsjukhusvård?

Hemsjukhusvård är avancerad sjukvård som ges i hemmet. Hemsjukhuset ger vården i patientens hem eller på ett boende istället för på sjukhus.

– Som patient kan man med hjälp av hemsjukhuset skrivas ut tidigare från en vårdavdelning och fortsätta vården hemma, Vestman berättar.

Hemsjukhusets personal administrerar intravenösa läkemedel, till exempel antibiotika, tar blodprov samt sköter avancerad smärtlindring, såsom injektioner eller smärtpumpar.

Till vem passar hemsjukhusvård?

– Hemsjukhusvård förutsätter att patienten ger sitt medgivande till att vårdas i hemmet

– Patientens allmäntillstånd bör vara sådant att hen klarar sig själv eller med hjälp av anhöriga eller hemservice mellan besöken från hemsjukhuset

– För patienter över 16 år

– Den behandlande läkaren bedömer ifall du passar som patient för hemsjukhuset

– Du kan även själv vara aktiv och fråga av din behandlande läkare eller sjukskötare ifall hemsjukhusvård kunde vara ett alternativ för dig