Till innehållet
Allmänt

FUI-enheten producerar och synliggör forskningsbaserad kunskap

Utvecklingschef Pia Nyman berättar i artikeln om Enheten för forskning, utveckling och innovationer (FUI). ”Vi sporrar till innovativa lösningar inom vårt välfärdsområde och skapar nätverk både inom organisationen och utanför. Vi är i detta nu sex personer som jobbar i teamet och FUI hör under förvaltningsområdet Strategi och kontaktytor” skriver Pia Nyman.

Teamet vid Enheten för forskning, utveckling och innovationer (från vänster): Tuula Mulju, Susann Brunell, Pia Nyman, Marjo Hanna-Jama, Tom Jussil och Eva Östervik

Inom Enheten för forskning, utveckling och innovationer (FUI) producerar och synliggör vi forskningsbaserad kunskap tillsammans med våra samarbetspartner och gör kunskapen tillgänglig. Vi initierar och medverkar i olika utvecklingsprojekt samt deltar i utvecklingen av digitala verktyg inom social- och hälsovården. Vi sporrar till innovativa lösningar inom vårt välfärdsområde och skapar nätverk både inom organisationen och utanför. Vi är i detta nu sex personer som jobbar i teamet och FUI hör under förvaltningsområdet Strategi och kontaktytor.

FUI administrerar alla forskningslov inom vårt välfärdsområde. Susann Brunell som är forskningsskötare går igenom alla inkomna ansökningar som registreras och kontrollerar att alla bilagor finns med. De skickas vidare till vederbörande förmän som beviljar själva forskningslovet. Vi siktar på ett elektroniskt verktyg för att bättre kunna hantera forskningsloven. I detta nu har redan ca 30 ansökningar från olika universitet och andra instanser kommit in. Hela ansökningsprocessen tar 4–8 veckor i anspråk. Vi hoppas att både studerande och utbildare tar detta i beaktande. Susann fungerar också som forskningsskötare för Auria Biobank och koordinerare för Västra Cancercentret.

Digitala tjänster och samarbete

Digitalisering av tjänster är en del av vårt arbetsfält. Vi har Tom Jussil som teknisk stödperson. Han är professionell inom området och sköter om Alvartjänstens tekniska del. Tjänsten ger möjlighet för hemvårdspersonal att ha kontakt med klienter via tabletter och andra typer av enheter. Vi hoppas att den här sortens tjänster också utvidgas till andra delar av vårt välfärdsområde. Tom handhar också en del andra uppgifter som berör det tekniska.

Landskapet Österbottens sociala kompetenscentrum SONet BOTNIA har integrerats med FUI-enheten. Kompetenscentret verkar i ett brett nätverk inom socialvårdssamarbete på lokal, regional och nationell nivå. Socialvårdens kompetens- och kunskapsbaserade karaktär stöds genom nätverkande, utvecklingsprojekt, kommunikation och samverkan. Dessutom koordinerar SoNet BOTNIA den nordiska nationella specialuppgiften, som stärker de nordiska nätverken av experter och optimerar fördelarna med benchmarking. Utvecklingsplaneraren Tuula Mulju ansvarar för helhetsutvecklingen av socialvården och utvecklingsplaneraren Marjo Hannu-Jama ansvarar för det nordiska uppdraget.

Medicinska biblioteket är beläget vid centralsjukhuset och hör under FUI. Här administreras beställningen av elektroniska tidskrifter och hantering av olika databaser. Informatikern Eva Östervik handhar denna uppgift och sköter denna verksamhet i hela välfärdsområdet

Vår enhet är delaktig i utvecklingsprojekt tillsammans med THL, Arbetshälsoinstitutet (TTL) och ECHAlliance. Vi samarbetar med många universitet och andra aktörer. Vi har redan under flera år samarbetat kring Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten.

Som förperson för detta hanterbara team är jag, Pia Nyman. En del av arbetet består av nätverkande och jag sitter därmed med i en del arbetsgrupper. Jag är doktor i hälsovetenskaper och får ägna mig åt sådant som gäller forskning, något som jag brinner för. Det är en intressant utmaning att få vara delaktig i den här omvälvande omorganiseringen av vårt välfärdsområde.  Den integrerade verksamheten med primärhälsovård, specialsjukvård och socialvård, som vi fått pröva på i Jakobstad under 10 år, kommer väl till pass. Vi har många goda erfarenheter av att jobba tillsammans för våra kunders bästa.

Pia Nyman, Enheten för forskning, utveckling och innovationer