Till innehållet
Allmänt

Från kommunvisa IT-lösningar till regional verksamhet

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde behandlade välfärdsområdets IT-strategi på sitt sammanträde. I enlighet med strategin har förberedelserna inför en upphandling av ett gemensamt och täckande klient- och patientdatasystem börjat.

Österbottens välfärdsområdes IT-strategi är att bygga upp regionala IT-lösningar och tjänster.  

– För att vi ska kunna betjäna våra kunder och patienter på samma sätt i hela området behöver vi, förutom gemensamma verksamhetsrutiner, även gemensamma datasystem och datatekniska lösningar som stöd för dessa system. Vi hoppas att så snart som möjligt kunna övergå från kommunspecifika lösningar till en serviceverksamhet som täcker hela området, berättar IT-direktör Kimmo Tiira.

Gemensamma tvåspråkiga rutiner, utveckling av den digitala kundupplevelsen vid sidan av de traditionella kontaktsätten samt säker verksamhet är kärnan i strategin. För att stöda arbetet med att förverkliga strategin har välfärdssamkommunen grundat en integrerad dataadministration. Dataadministrationens sakkunniga skaffar, följer upp och övervakar IT-tjänsterna enligt en beställar-producentmodell. Välfärdsområdets största samarbetspartner för IT-tjänster är in house-bolaget 2M-IT Ab, men även andra in house-bolag och marknadsaktörer står för IKT-tjänsterna i området.

För ett gemensamt arbetsverktyg

Efter att Aster-projektet strandade förra året har Österbottens välfärdsområde nu börjat förbereda konkurrensutsättningen av ett nytt klient- och patientdatasystem. Med start den här veckan kommer hela personalen erbjudas möjligheten att få höra presentationer av olika klient- och patientdatasystem, tanken med presentationerna är att ge en så heltäckande bild som möjligt av vilka system som finns på marknaden och hur bra de är för användaren.

– Ett gemensamt system hjälper oss att ge jämlik service. Det finns ett uttalat behov av ett system som på bästa möjliga sätt betjänar både våra professionella och våra kunder och patienter, konstaterar välfärdsområdesstyrelsens ordförande Anne Salovaara-Kero.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner att välfärdsområdets IT-tjänster organiseras enligt beställar-producentmodellen. Välfärdsområdesfullmäktige fortsätter behandlingen av IT-strategin på sitt sammanträde den 11 april.

Val av välfärdsområdesdirektör  

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att Marina Kinnunen väljs till välfärdsområdesdirektör.  Välfärdsområdesfullmäktige fastställer valet av välfärdsområdesdirektör på sitt sammanträde den 11 april. Tanken är att Kinnunen tillträder som direktör den 18 maj.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.