Till innehållet
Utveckling

Inom familjecenterprojektet förbereds träffpunkter för familjer

Familjecenterprojektet har runtom i Österbotten skapat ett nätverk av mötesplatser som är nära familjerna. Utgångspunkten i utvecklingsarbetet har varit de behov som familjerna har på olika håll i välfärdsområdet.

– För tillfället har vi startat upp verksamhet vid nio träffpunkter, berättar projektkoordinator Tetta Maunuksela.

För att skapa de här platserna krävs det att välfärdsområdet, kommunerna och organisationerna planerar och utvecklar tillsammans. Projektet har tagit initiativ till att det i regionen ska skapas fysiska mötesplatser och på så sätt sammanförs splittrade verksamheter så att de finns under ett och samma tak. Utrymmena kan tillhandhållas både av organisationerna och av välfärdsområdet.

– Det mest kostnadseffektiv är att utrymmena till exempel används av småbarnsfamiljerna dagtid, och på eftermiddagar och kvällar kan utrymmena användas för fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet samt för äldre, förklarar Maunuksela.

Träffpunktsverksamheten nu och i framtiden

Träffpunktsnätverket har ordnat varierande och tvåspråkig verksamhet för familjer. Utgångspunkten har varit de behov som finns i regionen och som har lyfts fram vid nätverksmötena. Familjerna har kunnat delta i familjemässan, vars tema var rådgivningarnas hundraårsjubileum.  Det har också ordnats föräldrakvällar med föreläsningar om föräldraskap, parförhållande, barns och ungas känslomässiga färdigheter, hyperaktivitet och berusningsmedel. Även den normala utvecklingen under tonåren samt vanliga störningar har tagits upp.

– Vi vill verkligen tacka församlingarna och organisationerna som aktivt har varit med i nätverket och som fullt ut erbjudit sina tjänster, t.ex. kamratstödsgrupper, webinarier samt gruppverksamhet, säger Maunuksela.

Projektets målsättning är att träffpunktsnätverket aktivt ska fortsätta med sin verksamhet. Ett mångprofessionellt nätverk för yrkesverksamma möjliggör att familjerna får tidigt stöd, eftersom det mellan de yrkesverksamma uppstår ett sömlöst samarbete och då kan familjerna smidigt handledas till rätt sorts tjänster. Ett fysiskt utrymme gör det möjligt för de yrkesverksamma att förankra träffpunkterna till exempel genom att träffa kunder och hålla föreläsningar om olika ämnen.

Alla är välkomna till träffpunkterna

– En träffpunkt är en fysisk eller digital plats, som hör ihop med familjecentret.

– Målet är att stärka föräldraskapet och att erbjuda kamratstöd samt att allmänt befrämja en bra vardag.

– Vid träffpunkten finns förebyggande verksamhet för alla barnfamiljer.

– Till träffpunktsnätverket hör utöver social- och hälsovårdspersonal även organisationer, församlingar,  kommunernas välfärdstjänster, ungdomsverksamhet, småbarnspedagogik och bildning.