Till innehållet
Utveckling

Digitala familjecentret erbjuder stöd och vägledning till rätt service

Utvecklingen och implementeringen av det Digitala familjecentret pågår som bäst inom projektet Prima Botnia. Det digitala familjecentret är en portal bestående av tre olika helheter, som kommer att lanseras stegvis under de kommande åren.

Att ta i bruk Digitala familjecentret i Österbottens välfärdsområde är en av de åtgärder som görs inom projektet Prima Botnia. Digitala familjecentret är en portal som består av tre helheter: Omaperhe, för familjer och de som planerar att bilda familj, Helpperi, för 13–29 åriga ungdomar, samt en portal för professionella.

Omaperhe är den första helheten av dessa tre som tas i bruk. Planen är att portalen ska vara  tillgänglig för invånare i Österbotten från och med 2024. I Omaperhe-portalen hittar familjerna pålitlig information om bland annat graviditet och förlossning, småbarnstiden, föräldraskap och parförhållande. Omaperhe erbjuder också familjerna servicerekommendationer till välfärdsområdets, kommunernas, tredje sektorns och församlingarnas tjänster.

Portalen för unga, Helpperi, kommer fungera enligt samma princip som Omaperhe, med både information och servicerekommendationer, men mera anpassat för ungdomar. För att göra Helpperi attraktiv för ungdomar har ungdomarna själva fått vara med i portalens planeringsskede.

– DigiFinland ordnar en nationell test av ungdomsportalen Helpperi 15.5–15.6.2023. Ungdomar från Österbotten deltar också i försöket. Under pilotskedet kommer unga att få bekanta sig med portalen, prova portalens funktionalitet, kommentera innehållet i portalen och ge förbättringsförslag, berättar projektchef Anna Håkans.

Portalen sammanför professionella

Portalen för professionella färdigställs sist av de tre helheterna. Portalen ska erbjuda professionella möjligheten att rådfråga varandra, dela med sig av sina egna erfarenheter samt dela med sig av material. De professionella erbjuds under sommaren 2023 också möjligheten att bekanta sig med portalen under DigiFinlands pilotstudie.  Målet är att portalen ska vara en plattform för alla som arbetar med att främja barnfamiljers välmående.

– Utöver utvecklingen och implementeringen av det Digitala familjecentret utreder man dessutom andra digitala lösningar för barnfamiljer och ungdomar. Genom att ta i bruk flera digitala lösningar underlättas navigeringen till tjänsterna, berättar koordinator Marjo Nordström.