Till innehållet
Allmänt

Den kompletterande ansökan om Österbottens välfärdsområdes organisationsbidrag är öppen

Henkilö istuu pöydän ääressä tietokoneella ja selaa Järjestöyhteistyö-sivuja.
Organisationsbidrag kan ansökas 14.8-15.9.2023. Ansökan sker skriftligen med en elektronisk blankett. Även förhandsmeddelanden om ansökan av partnerskapsbidrag för år 2024 kan lämnas in.

Österbottens välfärdsområde beviljar bidrag till registrerade allmännyttiga föreningar och stiftelser som arbetar för att främja invånarnas sociala välfärd, hälsa, säkerhet eller delaktighet i Österbottens välfärdsområde. Då välfärdsområdet överväger ifall en stiftelse ska beviljas bidrag utgår välfärdsområdet från den sökande stiftelsens stadgor. Vid utdelningen av bidrag betonas välfärdsområdets strategiska utgångspunkter och de behov som förs fram i välfärdsområdet.

Den kompletterande ansökan om organisationsbidrag är ämnad för organisationer och föreningar som inte ansökte om verksamhetsbidrag i samband med den första ansökningsomgången i mars. Organisationsbidrag beviljas verksamhet

  1. som är till för invånarna i Österbottens välfärdsområde och som verkställs i Österbotten
  2. som omsätter välfärdsområdesstrategins tyngdpunkter, strategiska principer och mål i praktiken
  3. som stöder och kompletterar de social- och hälsotjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar men också samverkar med dessa tjänster.

Den kompletterande ansökan är öppen 15.8-15.9.2023. Ansökningsanvisningarna och länken till ansökan hittar du på sidan Organisationssamarbete. Österbottens välfärdsområdes sektion för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor tar ett beslut om beviljandet av bidragen innan utgången av november månad.

Lämna in ett förhandsmeddelande om partnerskapsbidrag för år 2024

Förhandsmeddelanden om ansökan av partnerskapsbidrag för år 2024 kan lämnas in fram till 30.9.2023. Välfärdsområdet kan efter prövning bevilja partnerskapsbidrag för att stöda verksamhet för vilken den sökande ansöker om antingen projektunderstöd eller riktat verksamhetsunderstöd av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA eller ESF-projektfinansiering som beviljas av NTM-centralen i Österbotten eller via andra motsvarande finansieringskanaler. I dylika fall fungerar välfärdsområdets bidrag som en kompletterande offentlig finansiering av verksamheten.

– Tack vare förhandsmeddelandena har vi bättre möjlighet att uppskatta hur mycket anslag som behövs för nästa år. Med hjälp av meddelandena kan vi också säkerställa oss om att projekten stöder välfärdsområdets verksamhet, strategi och mål, berättar sektordirektören för personer i arbetsför ålder Erkki Penttinen.

Inget bidrag beviljas ännu på basis av förhandsmeddelandet, utan en förening eller organisation som lämnar in ett förhandsmeddelande måste ännu lämna in en egentlig ansökan om partnerskapsbidrag när ansökan om bidragen för år 2024 öppnas. Förhandsmeddelandena lämnas in skriftligen med en elektronisk blankett. Länken till blanketten hittar du på sidan Organisationssamarbete.