Till innehållet
Allmänt

Beroendepsykiatriska avdelningen betjänar hela Österbottens välfärdsområde

Beroendetjänsternas helhet, som tillhörde före allmän kända katko eller missbrukarcentralen, är nu en del av hela Österbottens gemensam Beroendepsykiatriska avdelning. Avdelningen producerar både beroendevård och psykiatriska vård. Avdelningen har 21 vårdplatser sammanlagt och erbjuder vård dygnet runt.

Den nya Beroendepsykiatriska avdelningen grundades 1.1.2022. Avdelningen har en mångprofessionell arbetsgrupp.

– Beroendepsykiatriska avdelningen flyttade våren 2023 till sina nya utrymmen till Vasas H-byggnadens 7:e våning och betjänar hela Österbottens välfärdsområde. Verksamheten var tidigare i Roparnäs, Vasa, och före detta missbrukarcentralen betjänade huvudsakligen endast Vasabor och Korsholmare, berättar avdelningsskötare Sofia Storfors om ändringen.

Man ska ringa på förhand till telefonnummer 06 213 2400 och fråga om ledig plats till låg tröskelns beroendevård eftersom det finns endast 2 tillnyktringsplatser. I beroendevården finns även 9 avgiftnings- och avvänjningsvårdplatser. Dessutom tar Beroendepsykiatriska avdelningen hand om uppstartningsperioden för substitutionsvården.

Till psykiatriska vården krävs en läkarremiss. Psykiatriska vårdens telefonnummer till avdelningen är 06 213 2200. I psykiatriska vården finns 10 vårdplatser.

Alla klienter är likvärdiga och har rätt till god vård. Vårdtidens längd är individuell beroende på sjukdomens art och symtom. Avdelningens alla rum är enkelrum som ger klienten mera intimitet.

Läs mera: Beroendepsykiatriska avdelningen