Till innehållet
Allmänt

Barnahus utvecklar stöd och vård för barn som upplevt våld

I projektet Barnahus effektiveras både utredningsprocesserna vid misstanke om våld mot barn och stödet för barn som upplevt våld.

Det mest centrala arbetet i Barnahus-projektet utförs i samarbets- och välfärdsområdena och är samordnat av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Projektarbetarna finns runtom i Finland bl.a. på rättspsykologiska och rättspsykiatriska enheter för barn och unga, stödcenter för barn och unga som utsatts för sexuellt våld samt inom primärtjänsterna, där man dagligen möter barn som upplevt våld eller där misstanke om våld mot barn finns.

– Projektet startade i mars 2020 i före detta Vasa sjukvårdsdistrikt som är nuvarande Österbottens välfärdsområde. Jag var med och utformade projektverksamheten så att den ska vara lämplig för vårt område. I projektet arbetar jag som regionkoordinator och som arbetspartner har jag LASTA-koordinator Jannika Mattila. Projektet är planerat att pågå åtminstone fram till slutet av år 2025, berättar regionkoordinator Björn Öst.

I Österbottens välfärdsområde hör projektarbetarna i Barnahus-projektet till den rättspsykiatriska arbetsgruppen för barn, där de genomför intervjuer med barn och familjer samt gör rättspsykiatriska undersökningar. Den rättspsykiatriska arbetsgruppen för barn har påbörjat sin verksamhet redan år 2009.

– Den rättspsykiatriska arbetsgruppen för barn är unik eftersom det är den enda rättspsykiatriska arbetsgruppen för barn i Finland som verkar i anslutning till ett centralsjukhus. Åbo universitetscentralsjukhus ansvarar för arbetsgruppens verksamhet. Arbetsgruppen ger service till Österbottens välfärdsområde och vid behov, om det gäller svenskspråkiga barn, även till Mellersta Österbotten, Syd-Österbotten och Egentliga Finland, berättar LASTA-koordinatorn Jannika Mattila.

Barnets situation kan utredas snabbare

Under åren 2020–2023 har Barnahus-projektet gjort ett mångsidigt utvecklingsarbete i Österbotten. En av de största helheterna har varit att utveckla och etablera screeningmodellen LASTA. LASTA är ett gemensamt verktyg som används av myndigheter.

– Screeningmodellen LASTA säkerställer informationsutbyte och sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter i situationer där man misstänker att ett barn har utsatts för misshandel eller sexualbrott. Genom screeningmodellen LASTA kan barnets situation utredas snabbare, berättar Mattila.

Hon betonar att tvåstegsmodellen först och främst är till fördel för barnet. Baserat på en begäran om handräckning från polisen samlar LASTA-koordinator först in väsentlig information som underlag för den preliminära utredningen samt för att reda ut barnets behov av skydd. Efter det ordnas ett gemensamt möte för myndigheterna för att bedöma barnets situation. I mötet deltar exempelvis polis, åklagare, barnskydd samt olika familjetjänster från social- och hälsovården.

Ett axplock ur Barnahus-projektets åtgärder i Österbotten

– Implementera screeningmodellen LASTA som ett verktyg för myndigheter.

– Skapa ett barnvänligt bemötande och barnvänliga intervjuplatser.

– Utbilda välfärdsområdets personal i att utvärdera de psykosociala konsekvenserna för barn, unga och familjer som upplevt våld samt att utvärdera behovet av stöd och vård, och hur man identifierar ett barn som råkat ut för våld.

– Skapa material som stöder personalen inom polisen, hälsovården och socialvården i att utreda misstänkt våld och material som ger stöd i situationer där ett barn har utsatts för våld.

– Utveckla vårdstigar för välfärdsområdet.

Mer information om Barnahus-modellen samt Barnahus webbutbildningar finns på finska på Barnahus webbsida.