Till innehållet

Grundutbildning i medicin

Österbottens välfärdsområde deltar aktivt i läkarutbildningen genom decentraliserad grundutbildning. Från Åbo och Helsingfors universitet kommer varje år mer än 700 studerande i olika stadier av sina studier till området för decentraliserad undervisning. Studerande kan delta i undervisningsperioder inom både primärvården och specialsjukvårde.

Specialiseringsutbildning

Vi erbjuder läkare en modern, flexibel och konkurrenskraftig arbetsplats samt stöd av en kompetent personal. Vi vill kontinuerligt utveckla utbildningen av specialistläkare. Läkare som specialiserat sig i välfärdsområdet har också uppskattat utbildningen i en rad olika undersökningar.

Om du är intresserad av att specialisera dig hos oss, ta kontakt!

Tilläggsinformation om ansökningsprocessen till specialiseringsutbildningen för läkare hittar du här:

AT (allmän tjänstgöring)

Studerar du i Sverige och vill genomföra din AT-period (allmän tjänstgöring) här hos oss?

Österbottens välfärdsområde samarbetar med Region Västerbotten kring AT-utbildningsvägen. Våren 2020 tecknades ett avtal mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt om att starta ett AT-samarbete. Hösten 2020 genomfördes den första AT-ansökningsprocessen i vårt område och de första AT-läkarna började jobba i Vasa i januari 2021. AT-ansökan sker två gånger per år genom Region Västerbottens ansökningsprocess.

Tilläggsinformation:

Kontaktuppgifter

Janica Nyman
Utbildningsplanerare
Tel: 040 120 9259
förnamn.efternamn@vshp.fi

Undervisningsöverläkare Hanna Kujanpää, tfn. 040 572 5006

Undervisningsskötare/Områdeskoordinator VSSHP, Österbottens område Emilia Ylirintala, tfn. 040 661 9278