Till innehållet
Karriärberättelser

Avdelningssekreterare Sirpa Kyrönperä: Människorna omkring mig byts, men jag stannar kvar

Det här är min plats, kände avdelningssekreterare Sirpa Kyrönperä när hon kom till den allmänmedicinska avdelningen. Känslan har varit den samma i 30 år.

Om jag skulle få frågan om jag tycker om jobbet som avdelningssekreterare skulle jag svara jo, väldigt mycket!  Det är roligt att jag har fått vara kvar och trivas på samma avdelning så här länge. Jag har bra stunder när jag känner att jag lyckats varje dag, stunder som jag kommer ihåg. 

Min karriär ledde in på hälso- och sjukvårdsbanan genast efter att jag blivit utexaminerad, då jag började som sommarvikarie på Vasa centralsjukhus. På förhand visste jag inte hurdant sekreterararbetet skulle vara på sjukhuset, men det verkade genast intressant. Jag cirkulerade i huset och bekantade mig med olika avdelningar och plötsligt hade tre år gått. Eftersom jag skulle bli mamma stängde jag dörren till sjukhuset för en tid.  

När jag kom tillbaka från moderskapsledigheten hade arbetsmarknaden ändrats till följd av den ekonomiska nedgången. Jag fick ett vikariat på församlingens ekonomikontor där jag jobbade tills jag fick en plats på stadssjukhuset. I början arbetade jag på patientarkivet, jourmottagningen och hälsocentralerna samt ett år med jobbade jag med nyanställning. Därefter övergick jag till allmänmedicinska avdelningen och efter det har jag inte behövt söka jobb. Direkt jag kom till avdelningen kände jag att den är rätt plats för mig. Och 30 år senare är jag fortfarande på samma bana. Människorna omkring mig byts, men jag stannar kvar. Vissa kanske behöver variation, men jag har inte känt att jag vill någon annanstans. 

Inspireras av utveckling

Jag skulle beskriva min arbetsenhet som en gedigen avdelning som tar tag i saker genast och är redo att lära sig nytt. Vi gör mycket tillsammans och försöker ständigt få saker att löpa smidigare. Vår satsning har inte gått obemärkt förbi, för år 2019 fick vi priset som årets arbetsplats. En av de bästa sidorna med det här arbetet är just att man får vara med människor, men å andra sidan också får arbeta självstyrande. Det är viktigt för mig. 

-Det är inspirerande att vara med i utvecklingen och bli entusiasmerad av det nya.

Många förändringar har också skett under årens gång. Arbetssätten, metoderna och hälso- och sjukvårdsbranschen utvecklas ständigt. Att skriva dikteringar, ha kontakt och förmedla information har blivit mycket lättare sedan jag inledde min karriär. Det är inspirerande att vara med i utvecklingen och bli entusiasmerad av det nya.

Värdefullt arbete för patienternas bästa 

En sekreterare ska vara noggrann, samvetsgrann och omsorgsfull. Det handlar om människor, vi har ett stort ansvar. Min huvudsakliga uppgift är att skriva patienternas ankomsttexter, mellanvärderingar, slutvärderingar och läkarintyg. Jag värdesätter det egna arbetet och andra sekreterares arbete enormt. Trots att vi är en aning osynliga arbetar vi för patientens bästa tillsammans med vårdpersonalen. Ingen kanske lägger märke till oss när vi är i jobb, men om vi är borta märks det. 

Det handlar om människor, vi har ett stort ansvar.

Jag tror att det är många som inte känner till mångsidigheten i sekreterararbetet och därför inte vågar söka sig till branschen. Jag skulle önska att fler visste hur mångsidigt vårt arbete är. Jag uppmuntrar alla att prova olika platser, man hittar garanterat den rätta, för även om titeln är den samma skiljer sig arbetsplatserna åt. Och vi lämnar inte någon ensam, det finns alltid hjälp att få.   

Sirpa Kyrönperä

Arbete: Avdelningssekreterare på allmänmedicinsk avdelning 

Utbildning: Marknadsföringsmerkonom, utexaminerad 1987

Karriärstig: Sekreterare på Vasa centralsjukhus, sekreterare på församlingens ekonomiavdelning, avdelningssekreterare på allmänmedicinsk avdelning

Fritidsintressen: Vandring, sommarstugan, skidning

Familj: Make och 3 barn

Vi är 8000 anställda. Var och en av oss har sin egen berättelse och tillsammans är vi Österbottens välfärdsområde. Artikeln är en del av en serie där vi berättar om våra anställdas karriärstigar, tankar om framgång och utmaningar och om välfärdsområdet som arbetsgivare.