Till innehållet
Allmänt

Allt roligt har sitt slut – men utveckling består

Under ett års tid har projektet för Strukturreformen i Österbotten utvecklat verksamhetsmodeller för att främja hälsa och välfärd, informationsledning och elektroniska tjänster. Detta för att stötta beredningen av den frivilliga regionala samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Nytt år och nya möjligheter innebär i denna kontext att Strukturreformsprojektet i Österbotten har kommit till sin ända – men utvecklingen består. 

Vad har vi lärt oss?

Att på ett år driva ett projekt från början till slut är intensivt. I början av ett projekt går tiden åt att göra en lägesanalys, kartlägga och organisera upp helheten. Åtgärderna som krävs för att uppnå målsättningarna kristalliseras ofta först i mitten av projektet. Då får man eld i baken och får lov att köra snabba puckar för att genomföra allt som ska hinnas med inom ramarna för projektet. Plötsligt tar det roliga slut, oavsett var i utvecklingsarbetet man står.

Under pågående projekttid i Österbotten har dessutom en omvälvande organisationsförändring pågått där social- och hälsovårdstjänsterna överförts från kommunernas regi till Österbottens välfärdsområde. Projektets målsättning var därmed att skapa verksamhetsmodeller för en organisation som höll på att formas, vilket å ena sidan utgjorde en möjlighet att vara med i utvecklingen. Å andra sidan fanns en komplexitet i att dessa verksamhetsmodeller skulle implementeras i en organisation som inte ännu hunnit ta form. Trots den stora förändringen på hemmaplan lyckades projektpersonalen ändå åstadkomma fina resultat.

Vad har vi åstadkommit?

Projektet indelades i olika områden, vars projektresultat här listas kort: 

  • Framställning av nyckelområden och målsättningar för att främja hälsa och välfärd inom välfärdsområde, kommun och tredje sektorn
  • En heltäckande modell för informationsledningen i välfärdsområdet
  • Implementering av det digitala verktyget för symtombedömning Omaolo för ländryggssmärta eller skada, urinvägsinfektion och diarré
  • Ibruktagande av SBM-verksamhetstyrningssystem som underlättar servicebedömningen för äldre personer
  • Ibruktagande av patientöverflyttningssystemet Uoma
  • Modell som beskriver PATA-kundbetjäningscentret vilket stöder professionella i symtombedömningen
  • Formering av en modell för Västkustens stöd- och kompetenscenter
  • Beredning av den frivilliga regionala samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vad händer nu?

Tiden har således runnit ut för utvecklingsarbetet inom projektets tidsram. Däremot fortsätter det administrativa arbetet ett tag till för att få ett värdigt avslut på projektet, rent konkret ska projektarbetet avslutas och en slutrapport ska sammanställas. Slutrapporten och andra produkter publiceras efter hand på projektets sida på Innokylä. Projektresultaten presenterades i sin helhet på ett slutseminarium i december 2022.

Det ena leder till det andra

Som bekant leder det ena ofta till det andra. Då man avslutar ett projekt tar man med sig lärdomar från det gångna året och ser nya möjligheter i arbetet framåt.

Det krävs mer administration i projekt än vad som vedertaget synliggörs. Utöver utvecklingsarbetet gäller det att hitta kompetent projektpersonal (rekrytering), hålla sig tills riktlinjerna som fastställts i projektplanen (rapportering) och se till att inte spräcka budgeten (budgetuppföljning). I framtiden hoppas vi på att kunna stödja administration av dylika projekt inom Österbottens välfärdsområde genom en projektbyrå som har både kunnandet och resurserna för att driva projekt.

Nu ska säcken för Strukturreformsprojektet knytas ihop så att vi kan hissa flaggan i topp igen med nya utvecklingsidéer och projekt.   

På projektteamets vägnar,

Sonja Rodén, projektkoordinator