Till innehållet
Allmänt

Allmänmedicinska avdelningar till H-huset i Vasa

H-talo sett från framsidan av huvudentrén pekar den rosa pilen mot fönstret på 5:e våningen.

I Vasa flyttar två allmänmedicinska avdelningar från Dammbrunnsvägen till H-huset på Sandvikens sjukhusområde. Flytten äger rum i månadsskiftet oktober–november.

– Vi ser mycket fram emot att få jobba i moderna, fina utrymmen och få ett ännu bättre samarbete med den övriga sjukhusservicen i H-huset och centralsjukhuset, säger överskötare Lis-Marie Vikman.

Allmänmedicinsk avdelning 3 ger främst palliativ vård och är en avdelning med 18 patientplatser. Avdelningen flyttar in på femte våningen i H-huset den 24 oktober. Besökstiderna är klockan 13–19, bortsett från patienter som vårdas i livets slutskede, deras nära kan besöka patienten enligt egna önskemål.

Allmänmedicinsk avdelning 4 har hand om kortvariga akuta sjukdomsfall och rehabilitering. Avdelningen har 22 platser och den 1 november går flyttlasset till femte våningen i H-huset, där den specialgeriatriska avdelningen funnits hittills. I och med flytten förlängs avdelningens besökstider, i fortsättningen är det klockan 13–19 som gäller.

Specialgeriatriska avdelningen stänger, i fortsättningen vårdas geriatriska rehabiliteringsklienter även på avdelningen för krävande rehabilitering 

Den specialgeriatriska avdelningen stänger den 27 oktober, men patienterna har redan börjat flyttas. En del patienter har fått åka hem och de som inte klarar sig hemma får sin fortsatta vård i huvudsak på de allmänmedicinska avdelningarna.

I fortsättningen tar avdelningen för krävande rehabilitering också emot geriatriska rehabiliteringsklienter.

– Det här är en mycket bra ändring, tack vare den får vissa patientgrupper aktiv avdelningsrehabilitering snabbare efter till exempel en operation.

 Helheten är av hög kvalitet med tanke på mångprofessionaliteten samt att avdelningen är unik i sitt slag då det är en kinestetikcertifierad enhet inom den specialiserade sjukvården, berättar överskötare Johanna Syrén.

En kvinna med ljust hår och glasögon står framför ett fönster inomhus och tittar mot kameran.
Johanna Syrén, överskötare den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar.

Förutom vårdpersonalen består personalen på avdelningen för krävande rehabilitering av fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, avdelningsläkare samt specialistläkare i fysiatri, neurologi och geriatrik.

– Vi har alltså möjligheten att planera och genomföra precis en sådan rehabiliteringshelhet som patienten behöver, och utrymmena i H-huset passar perfekt för den här verksamheten, säger Syrén.

I och med att den specialgeriatriska avdelningen stängs försvinner 17 patientplatser, men avdelningsrehabiliteringen utvecklas hela tiden och ett nytt redskap är effektiverad hemrehabilitering.

Rehabilitering på avdelning är inte alltid det bästa alternativet för patienten. På sikt är hemmet den bästa platsen för rehabilitering. Det är ändå där patienten kommer att vara senare.

Johanna Syrén

– Rehabilitering på avdelning är inte alltid det bästa alternativet för patienten. I akuta fall och när tillståndet är dåligt är avdelningen rätt plats, men på sikt är hemmet den bästa platsen för rehabilitering. Det är ändå där patienten kommer att vara senare, påpekar Syrén.

Syrén ser många fördelar med att de allmänmedicinska avdelningarna flyttar från Dammbrunnsvägen till H-huset.

– Det är bra att vi finns under samma tak med tanke på att vi till viss del har samma patienter. Till exempel kan en patient från den allmänmedicinska avdelningen komma till avdelningen inom den specialiserade sjukvården för att få sin rehabilitering, för att sedan återvända till den allmänmedicinska avdelningen för fortsatt vård.