Till innehållet

Föräldrarna kan avtala om övervakade och stödda träffar hos barnatillsyningsmannen. De kan även ordnas på basen av ett domstolsbeslut.

Föräldrarna kan också komma överens om att barnet överlämnas från den ena föräldern till den andra genom övervakade eller stödda byten. Övervakade eller stödda byten kan ordnas när det finns allvarliga konflikter mellan föräldrarna och de inte kan vara i saklig växelverkan. Övervakade och stödda byten kan också ordnas på basen av domstolsbeslut.

Beskrivning av servicen

Föräldrarna kan komma överens om att barnet överlämnas från den ena föräldern till den andra genom ett övervakat byte. Ett övervakat byte kan ordnas när det finns allvarliga konflikter mellan föräldrarna och de inte kan vara i saklig växelverkan. 

Kontaktuppgifter 

Föräldrar kan avtala om övervakade byten i samband med att umgängesavtal görs hos barnatillsyningsmannen. Övervakade byten kan även inledas på basen av ett domstolsbeslut. Domstolsbeslutet lämnas då in till barnatillsyningsmannen. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 4 våningen, Vasa

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 9161, A-K enligt yngsta barnets efternamn
Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 567 9603, enligt yngsta barnets efternamn
Barnatillsyningsman (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 483 6344, S-Ö enligt yngsta barnets efternamn


Ledande socialarbetare (telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30, på fredag ingen telefontid) tfn 040 179 3927
Servicesekreterare ringbud och tidsbokningsbegäran till barnatillsyningsman (må-fr kl. 9-15) tfn 040 486 1073

Besöksadress: Centrumvägen 4, Korsholm
Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 06 218 4167
telefontid må-ti kl. 9-10, on-to kl. 12:30-13:30

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 


Magdalena Abrams, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare 
A-D ,enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10 – 11 
G-K, enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1682

Barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och socialarbetare E-F och L-M, enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1616

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1837

Besöksadress: Malmgatan 5, Malax
Socialarbetare/barnatillsyningsman tfn 040 650 8104
telefontid må, ti, fr kl. 9-10, to 12:30-13:30

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes
Socialhandledare tfn 050 444 0764, telefontid on-to kl. 9:30-11:00
Socialarbetare/barnatillsyningsman onsdagar tfn 040 650 8104

Relaterade tjänster