Till innehållet

Föräldrarna kan komma överens om att barnet överlämnas från den ena föräldern till den andra genom ett övervakat byte. Ett övervakat byte kan ordnas när det finns allvarliga konflikter mellan föräldrarna och de inte kan vara i saklig växelverkan. 

Beskrivning av servicen

Föräldrarna kan komma överens om att barnet överlämnas från den ena föräldern till den andra genom ett övervakat byte. Ett övervakat byte kan ordnas när det finns allvarliga konflikter mellan föräldrarna och de inte kan vara i saklig växelverkan. 

Kontaktuppgifter 

Föräldrar kan avtala om övervakade byten i samband med att umgängesavtal görs hos barnatillsyningsmannen. Övervakade byten kan även inledas på basen av ett domstolsbeslut. Domstolsbeslutet lämnas då in till barnatillsyningsmannen. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 512 7928, A-K enligt yngsta barnets efternamn

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 567 9603, L-S enligt yngsta barnets efternamn

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811, T-Ö enligt yngsta barnets efternamn

Ledande socialarbetare, (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 179 3927 

Servicesekreterare (må – fre klo 9.00 – 15.00). Tfn. 040 486 1073 

Besöksadress: Vallimäentie 43 2. krs, 66401 Laihela 

Telefontid må-ti 09.00 – 10.00 och to 12.30 – 13.30

Lemponen Pauliina, socialarbetare, barnatillsyningsman deltidsanställd, tfn. 040 4836 344 

Besöksadress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 

Tefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30

Linda Södergård, socialarbetare, tfn. 06 218 4167

Besöksadress:  Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais  

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Hellström, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare 
A-D ,enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10 – 11 
G-K, enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1682

Camilla Lundén, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och socialarbetare E-F och L-M, enligt yngsta barnets efternamn, camilla.lunden@ovph.fi, tfn. 040 805 1616

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, tfn. 040 805 1837

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Susanne Lindh, Socialarbetare, barnatillsyningsman, må-tis kl. 9.00-10.00 och ons-tors kl. 12.30-13.30, tfn. 06 218 7411

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Carina Westberg, socialarbetare, tfn. 0401600939

Åsa Källberg, socialarbetare, tfn. 0504403207

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811

Besöksadress:  Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 774 8811

Relaterade tjänster