Till innehållet

Ordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en aktiveringsplan som arbets- och näringsbyrån och socialvården upprättar tillsammans med klienten.

För klienten planeras en servicehelhet som skrivs in i aktiveringsplanen. I planeringen tar man hänsyn till klientens individuella situation som också avgör vilka tjänster klientens erbjuds i servicehelheten.

Målet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är:

● att motverka negativa konsekvenser av arbetslöshet för klientens funktionsförmåga

● att stärka klientens livs- och vardagskompetens samt arbets- och funktionsförmåga

● att motverka marginalisering genom att erbjuda en möjlighet till arbetsverksamhet och andra tjänster

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas för personer som varit arbetslösa länge och får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i arbets- och näringsbyråns primära tjänster.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas utifrån klientens indivuduella behov på deltid eller heltid 1 – 4 dagar i veckan under 3 – 24 månader. Verksamheten ska vara målinriktad så att den förbättrar klientens livskompetens och funktionsförmåga så att klienten kan bli sysselsatt, söka till utbildning eller delta i arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande service.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt med socialarbetare som arbetar vid närmaste socialserviceenhet.

På förfrågningar svarar handledarna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten:
tfn. 040 176 8198 / 040 525 0778

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Heli Lehtineva, socialhandledare, tfn. 040 4836 345 

Sirpa Tuores, socialarbetare, onsdag och torsdag, tfn. 0404850568

Besöksadress: Korsholms Kommun Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Telefontid 
Måndag, tisdag, fredag, kl. 12–13 
Onsdag, torsdag, kl. 8.30–9.30 

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre.

Vuxensocialarbete, kompletterande utkomststöd 
A-N (enligt klientens efternamn) 
Malin Stagnäs, socialarbetare, tfn. 06 327 7237

Vuxensocialarbete kompletterande utkomststöd 
O-Ö (enligt klientens efternamn) 
Linda Fagerholm, socialarbetare Lundman, tfn. 06 327 7224 

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Katja Pihlajakangas, socialarbetare (telefontid kl. 9-10), tfn. +358 6 382 1407

Besöksadress: Socialcentralens infolucka på Strengbergsgatan 1D är öppen mån –fre kl. 9 – 12.  

Kimmo Lehtimäki, Infolucka , Byråvaktmästare, Vuxensocialarbete, telefontid måndag – fredag kl. 10 – 11, tfn. 06 786 2812 

Ida Snellman, socialarbetare, Ansvarsområde Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, tfn. 06 786 1111 

– Ekonomisk stöd 
– Socialt arbete

Anne Lehtinen, socialhandledare, tfn. 06 786 1111 

– Ansvarsområde Jakobstad 
– Ekonomisk stöd 
– Socialt arbete 

Pamela Fors-Djupsjöbacka, socialarbetare, ingen telefontid, tfn. 06 786 1111 

Socialarbetare för: 
– Mental- och beroendevård 
– Socialt arbete

Patrick Cederberg, klienthandledare, tfn. 06 786 1111 

 Ansvarsområde Nykarleby, Pedersöre och Larsmo 
– Ekonomiskt stöd 
– Socialt arbete 

Kristiina Pohjolainen, socialhandledare, tfn. 06 786 1111 

Ansvarsområde Jakobstad 
– Ekonomiskt stöd 
– Socialt arbete 

Malin Rosendahl, socialhandledare, tfn. 06 786 1111 

Ansvarsområde Jakobstad 
– Ekonomiskt stöd 
– Socialt arbete 

Mikaela Sjöblom, socialarbetare, tfn. 06 786 1111 

Ansvarsområde Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 
– Ekonomiskt stöd 
– Socialt arbete 

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax

Telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30–9.30. 
Socialarbetarna når man genom att ringa deras direktnummer. 

Susanne Lindh,  socialarbetare,  mån, ons & tors, tfn. 06 218 7411 
Susanne Amoako, socialarbetare, mån–fre, tfn. 06 218 7409

Ärenden som gäller personer under 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens barnteam

Kontaktperson till barnteamet meddelas senare. Till dess, ta kontakt med socialarbetare Fanny Bäck tfn. 040 6508123

Ärenden som gäller personer över 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens vuxenteam

Socialarbetare Fanny Bäck, arbetar tisdag – fredag tfn. 040 6508123

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9 – 10

Socialhandledare Katri-Helena Hakomäki tfn. 040 4836342

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbetare 06-2249111 (9:30-10.30)

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Leena Storhannus, socialarbetare, vardagar 9.30-10.30, tfn. 050-4739678

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö