Till innehållet

Socialarbete

Sjukdomar eller kriser kan inverka på din förmåga att klara dig i vardagen eller arbetslivet, försämra dina möjligheter till utkomst eller inverka på ditt familjeliv.

Med socialvård för äldre stöder vi personer över 65 år, bl.a. genom att informera om de olika tjänsterna, utvärdera behovet av tjänster och organisera hjälp för ett fungerande hemmaboende.