Till innehållet

Socialarbete

Med socialvård för äldre stöder vi personer över 65 år, bl.a. genom att informera om de olika tjänsterna, utvärdera behovet av tjänster och organisera hjälp för ett fungerande hemmaboende.

I barn- och familjesocialt arbete stöder man familjer, såväl barn som vuxna, i livets olika problemsituationer. Bakom problemen kan finnas omständigheter som till exempel en familjemedlems insjuknande, svårigheter med uppfostran, tonårens utmaningar, problem med växelverkan eller rusmedel.