Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdets egen vikarieförmedling fungerar nu inom alla vård- och omsorgstjänster

vikariepoolens personal
Välfärdsområdets egen vikarieförmedling har nu organiserats så att reservpersonal kan förmedlas till korta och långa vikariat inom alla uppgifter inom vård- och omsorgssektorn. I fortsättningen hyr man in vårdpersonal utifrån endast i tvingande situationer.

Fastanställd reservpersonal och enkla inhopp

Välfärdsområdet har nu över 400 fastanställda personer som jobbar som långtids- eller korttidsvikarier på olika enheter enligt behov. Reservpersonalen jobbar inom ett visst geografiskt område och med en viss typ av uppgifter. Endast vissa begränsade uppgifter står utanför verksamheten med reservpersonal, såsom munhälsovården, en del av uppgifterna inom socialvården och räddningsmanskapet.  

– Vår fastanställda reservpersonal kan påverka hurdana uppgifter de vill rikta in sig på och vi utbildar dem också kontinuerligt, säger Anna-Mari Sanjama, koordinerande serviceförman för vikarieförmedlingen.

Sedan våren 2022 har ca 200 ordinarie vikarier anställts. Arrangemanget är bra både för kunderna, enheterna och arbetstagarna.

– Den egna reservpersonalen känner till praxisen i huset, arbetskamraterna och kunderna. Det leder till kontinuitet och gemenskap för alla, säger Sanjama.

Ibland är behovet av vikarier kortvarigt och kommer överraskande. I dessa situationer använder sig välfärdsområdet av mobilapplikationen Sotender, där den som söker ströjobb kan boka lämpliga arbetspass åt sig. Över 500 tillfälliga jobb per månad förmedlas via applikationen.

– Arbetspassen går åt väldigt snabbt via applikationen, så vi kan reagera snabbt även när behovet av personal är akut, säger Anna-Mari Sanjama.

Välfärdsområdet rekryterar kontinuerligt ny personal till olika, mångsidiga uppgifter i hela regionen.

– Vi har precis lediganslagit många platser, som kan sökas via Kuntarekry.fi, säger Satu Hautamäki, verksamhetsområdesdirektör för kund- och resurscenter.

Köptjänster till hjälp endast i tvingande situationer

Välfärdsområdet har nyligen konkurrensutsatt tre samarbetspartner att köpa tillfällig extra personal av. Extern arbetskraft används dock endast i tvingande situationer.

– Vårt mål är att våra egna skötare ska räcka till. Enheterna gör vid behov ändringar i arbetsarrangemangen, till exempel vid sjukdomsfall, säger Satu Hautamäki.

Tre leverantörer valdes ut i konkurrensutsättningen: Superhoiva Oy, Pihlajalinna Ab och Tähtihoiva Oy.