Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välfärdsområdet ska ta tillbaka sina lönebetalnings- och ekonomitjänster

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.

Vid ett extrainsatt sammanträde 24.4.2023 beslutade styrelsen för Österbottens välfärdsområde att överföra lönebetalnings- och ekonomitjänsterna till välfärdsområdet. För närvarande köps tjänsterna av bolaget Mico Botnia Ab där Österbottens välfärdsområde är delägare. Välfärdsområdesstyrelsen befullmäktigade välfärdsområdesdirektören och berörda ledande tjänsteinnehavare att överföra verksamheten i välfärdsområdets besittning så fort som möjligt. Överföringen ska verkställas genom förhandlingar med bolaget och dess övriga ägare.

Österbottens välfärdsområde erbjuder Mico Botnias anställda som för närvarande tillhandahåller tjänster för välfärdsområdet en möjlighet att övergå i välfärdsområdets tjänst. Överföringen skulle ske med oförändrade anställningsvillkor.

Österbottens välfärdsområde fortsätter köpa tolk- och översättningstjänster av Mico Botnia.