Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Välfärdsområdesfullmäktige fastställde valet av Kinnunen

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstyrelsens förslag om att Marina Kinnunen ska väljas till tjänsten som välfärdsområdesdirektör.

Kinnunen som börjar i tjänsten den 18 maj ansvarar vid sidan av sin tjänsteutövning som välfärdsområdesdirektör även för de uppgifter som hör till direktören för samkommunen för Österbottens välfärdsområde till den 31 december 2022.

Välfärdsområdesfullmäktige behandlade också välfärdsområdets IT-helhetsplan och antecknande den för kännedom samt godkände i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag att IT-tjänsterna i välfärdsområdet ska organiseras utgående från en beställar-producentmodell.

Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har redan tidigare beslutat att köpa fler aktier i Fimlab Laboratoriot Ab. Välfärdsområdesfullmäktige behandlade ärendet och gav sitt samtycke till samkommunfullmäktiges beslut om att dessa aktier ska köpas av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

Välfärdsområdesfullmäktige fick också ta del av välfärdsområdesstyrelsens beslut gällande sammansättningen i de påverkansorgan, samarbetsgrupper och klientråd som tillsatts för välfärdsområdet.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.