Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Utryckningarna bestämmer takten i vardagen

Tre brandman går från brandbilen mot kameran. Den yttre har ljusbruna kläder och gula hjälmar i handen, den i mitten har röda kläder och hjälmar.
På brandstationen i den idylliska småstaden Kristinestad är det i allmänhet lugnt, men friden kan brytas tvärt. När larmet går måste räddarna vara klara att starta inom en minut.

Trähusstadens tätt bebyggda centrum, den livliga riksvägen samt en mångsidig industri. Alla är de förknippade med risker som man förberett sig för och förbereder sig för varje dag på brandstationen i Kristinestad.

– Kristinestad är en av få städer i Norden som inte brunnit ner. Sedan år 1859 har vi inte haft en endaste stadsbrand, som historikerna kallar det, berättar Magnus Hällbacka, som är förman på brandstationen i Kristinestad. 

Hällbacka tittar in på sin stationeringsort efter ett nattskift som jourhavande i Vasa. Alla brandmän har en bestämd stationeringsort, men vid behov gör personalen skift även på andra enheter.

Normalt finns det fyra personer på brandstationen i Kristinestad under dagtid.

Räddningsbranschens mångbegåvningar

Numera talar man förutom om brandmän eller brandman-ambulansförare om räddare. Räddningspersonal gör mycket annat än bara räddar och släcker. I synnerhet på små brandstationer, det vill säga på merparten av stationerna i Österbotten, gör alla allt.

– När vi inte är ute på utryckningar underhåller vi till exempel vår utrustning på stationen. Efter släckningsuppdrag ska slangarna tvättas och andningsutrustningen som fungerar med tryckluft fyllas med luft. Havet sysselsätter oss också i viss mån. Underhållet och sjösättningen av våra båta sköter vi själva, berättar brandmannen Kai Haapala.

Förebyggande arbete är något som följer med i vardagen på räddningsverket. Brandmännen genomför brandsyner vid mindre objekt och ger säkerhetsråd till människor i alla åldrar på olika evenemang och i olika situationer. Räddarna kan dessutom också delta i den prehospitala akutsjukvården.

Merparten av Hällbackas och stationsmästare Karl-Gustav Svedjebäcks arbetstid går till administrativa uppgifter, men beroende på situationen kan de också sköta ledningsuppgifter på olycksfallsplatser när enheterna rycker ut.

En brandman i full uniform tar en hjälm från skåpet. I bakgrunden syns en brandbil.
Räddarna på stationen ska vara klara att starta inom en minut. Kai Haapala berättar att overallen dras på i hallen, men resten av utrustningen kläs på i bilen under resan. På alla stationer och i alla fordon är utrustningen placerad ungefär på samma plats för att personalen lättare ska kunna arbeta i vilken enhet som helst vid behov.

Avtals- och frivilligbrandkårerna hjälper till att trygga säkerheten

Merparten av brandstationerna i Österbottens välfärdsområde är bemannade dagtid. Endast i de största städerna i regionen, det vill säga i Vasa och Jakobstad, finns det personal på brandstationerna dygnet runt. När larmet går rycker alltid både ordinarie personal och avtals- och frivilligbrandkårister ut.

– Vi kan inte fungera utan dem men de kan heller inte fungera utan oss, konstaterar Svedjebäck.

Tack vare avtalsbrandkåristerna kan man i nödsituationer erbjuda hjälp jämlikt i hela området.

Avtalsbrandkåristerna i välfärdsområdet arbetar på deltid och dessutom finns det också tre frivilliga brandkårer som ingått avtal med välfärdsområdet. Dessa frivilliga brandkårer har egna fordon och egen utrusning som de också ansvarar för självständigt. På utryckningsuppdrag arbetar avtalsbrandkåristerna och frivilligbrandkåristerna vid sidan av de ordinarie räddarna.

– För tillfället har vi tillräckligt med avtalsbrandkårister, men det har blivit allt svårare att få unga med i verksamheten. I framtiden kommer det här att ställa till stora utmaningar i hela landet, konstaterar Svedjebäck.

Kvinnor och män i 18–60 års åldern kan delta i avtals- och frivilligbrandkårernas verksamhet. Då måste de regelbundet delta i utbildningar och övningar som räddningsverkets ordinarie personal arrangerar.

Brandmannen står framför brandbilen och drar ut en brandslang därifrån. Han har på sig en tjock jacka och en gul hjälm.
Mellan utryckningarna underhåller Niklas Nordström utrustningen på stationen. I Kristinestad utgör automatiska brandlarm den vanligaste uppdragstypen och trafikolyckorna den näst vanligaste uppdragstypen.

Allt färre utryckningar på grund av bränder

Den vanligaste uppdragstypen i Österbotten är förknippad med automatiska brandlarm.

– I allmänhet är de opåkallade larm, men vi tar dem alltid på allvar. Därför rycker vi alltid ut som om det var en brand tills vi kunnat bevisa motsatsen, konstaterar Haapala.

Antalet bränder har minskat under de senaste åren. Enligt Svedjebäck finns det ingen enskild orsak till det, utan det beror på många olika faktorer.

– Brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar har blivit vanligare och folk kan använda dem.

Brandsynerna är täckande och stora byggnader är numera utrustade med automatiska brandlarmsanordningar. Det är heller inte lika vanligt att bränna av fjolårets gräs.

– Numera tar folk varningar om gräsbrand och skogsbrand på allvar, säger brandmannen Niklas Nordström.

Två brandmän sitter i brandbilen. Den ena har på sig en röd jacka och en röd hjälm. Den andra har en ljusbrun jacka och ingen hjälm alls. Mannen med hjälm sitter vid datorn.
Karl-Gustav Svedjebäck sitter på chefsstolen vid datorn. Enhetens chef meddelar med vilken styrka man ryckt ut, hur uppdraget framskrider och samtidigt kan hen följa med var de andra enheterna finns. Niklas Nordström kör i allmänhet släckningsbilen.

Systemet styr, nödcentraloperatören preciserar

När nödcentralen får ett samtal om exempelvis en trafikolycka eller en brand ställer nödcentraloperatören vissa bestämda frågor till uppringaren. På basis av svaren bestämmer Erica, det vill säga räddningsmyndighetens verksamhetsstyrningssystem, automatiskt vilka enheter som ska rycka ut.

Erica-systemet larmar de stationers enheter som bäst motsvarar behovet.

Räddningsverket har en egen jourhavande som under den pågående utryckningen antingen kan tillkalla fler enheter eller skicka en del enheter tillbaka till stationen på basis av de uppgifter som hen får under utryckningen. Även Hällbacka och Svedjebäck gör vid behov sådana jourturer.

Det finns specialutrustning på varje station.

– Om vi i närregionen behövde rycka ut på ett oljebekämpningsuppdrag skulle larmet sannolikt gå till stationen i Tjöck, eftersom den stationen har den bästa utrustningen för sådana uppdrag. I Närpes finns det en bil med skylift och här på stationen i Kristinestad har vi en drönare, säger Haapala när han ska beskriva särdragen.

En man med glasögon står bakom bilen. Baksidan av bilen är öppen. Mannen har på sig en röd jacka och en röd väst.
Tidigare förhöll sig arbetsgivarna välvilligare till att avtals- och frivilligbrandkåristerna ryckte ut mitt under arbetsdagen. Samhället har ändrat även på så sätt, konstaterar stationsmästare Carl-Gustav Svedjebäck. Han är stationsmästare förutom för stationen i Kristinestad även för stationerna i Närpes och Korsnäs.