Till innehållet
Allmänt

Under slutet av året förkortas köerna till mun- och tandvården med köptjänster

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
På måndagens sammanträde den 18 september behandlade välfärdsområdesstyrelsen de långa väntetiderna som redan länge ställt till utmaningar för mun- och tandvården. Under slutet av året ska köerna därför förkortas med hjälp av köptjänster.

Vårdgarantin, det vill säga den lagstadgade tidsgräns inom vilken man ska få vård inom primärvården, skärptes i början av september. Skärpningen innebär att man i fortsättningen ska kunna erbjuda mun- och tandvård inom fyra månader. I Österbotten har väntetiderna inom mun- och tandvården redan länge överskridit de lagstadgade tidsfristerna.

Arbetet med att förkorta köerna påbörjas i oktober med hjälp av köptjänster. Målet är att man före utgången av år 2023 ska hinna vårda 1 500 patienter med stöd av köptjänster och modellen Färdig patient. Det här kommer att finansieras med medel via projektet Framtidens Social-och hälsocentral.

I och med att det nu finns totalt 6 500 patienter som väntat på vård i över 4 månader föreslog man att välfärdsområdesstyrelsen ska godkänna att köerna förkortas med köptjänster även under år 2024 och 2025. För att kunna påbörja planeringen och konkurrensutsättningen måste finansieringen ändå vara tryggad.

– Vi kan inte sköta hela kön i år även ens med hjälp av köptjänster. Målet är att nollställa kön och samtidigt utveckla en modell för att det i framtiden inte ska uppstå liknande köer, säger ledande tandläkare Hanna Kangasmaa.

Vid sammanträdet beslutade styrelsen att finansieringen av köavkortningen ska ges utrymme i budgeten 2024 och eventuellt ännu 2025. Finansieringen för år 2024 behandlas i samband med budgetarbetet.

Åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet framskrider

De åtgärder som välfärdsområdesfullmäktige godkände i juni inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet har framskridit bra.

I början av september utvidgades bland annat den s.k. seniorlinjen till att betjäna hela välfärdsområdet. Seniorlinjen är ett eget servicenummer för äldre som behöver rådgivning eller behöver få sitt vårdbehov bedömt. Tidigare har seniorlinjen betjänat endast vasabor, lillkyrobor och laihelabor. Även utvecklingen av de digitala tjänsterna har framskridit, och samtidigt arbetar man exempelvis med att förbereda en lansering av elektroniska tidsbokningar och distansmottagningar som hålls via videoförbindelser.

Den här veckan har välfärdsområdet också inlett samarbetsförhandlingar för att se över sin organisations-, lednings- och närchefsstruktur, sina sakkunniguppgifter och förvaltningsprocesser, medan samarbetsförhandlingarna inom substansområdena redan är på slutrakan.

– Vi har hittat kostnadsbesparingar över hela organisationen och kommer att spara enligt riktlinjerna i fullmäktiges framtids- och anpassningsprogram, berättar välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Samtidigt håller välfärdsområdet i samband med budgetarbetet inför år 2024 på att planera de inbesparingsåtgärder som ska vidtas år 2024.