Till innehållet
Allmänt

Rapport från THL om Österbottens social- och hälsovårdsservice

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat en rapport om ordnandet av social- och hälsovårdsservicen i Österbotten. THL utvärderar social- och hälsovårdsservicen varje år på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, THL granskar social- och hälsovården nationellt, välfärdsområdesvis och för varje samarbetsområde för social- och hälsovården.

Förutom verksamheten rent allmänt och ekonomin får regionerna själv bestämma vilka teman som utvärderingen och rapporten ska granska. Teman för 2020 års rapport i Österbotten var ordnande av mentalvårds- och missbrukartjänster för barn, unga och familjer samt ordnande av mentalvårds- och missbrukartjänster för personer i arbetsför ålder och för äldre personer.

Rapporten fungerar som stöd för beslutsfattandet och sakkunnigutvärderingen spelar en betydande roll i de årliga förhandlingarna mellan ministerierna och välfärdsområdena. I förhandlingarna går man igenom hur de olika områdenas uppgifter inom social- och hälsovårdsservicen har lyckats.

I rapporten konstaterades bland annat att en gemensam verksamhetsmodell saknas samt att det finns behov av ökad strategisk handledning och ökad integration mellan tjänsterna. Dessa utmaningar har man redan börjat ta itu med i och med beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde och arbetet fortsätter då verksamheten officiellt inleds den 1 januari 2022.

Hela rapporten finns på THL:s webbplats.