Till innehållet

Välfärdsområdesvalet

3.12.2021 Välfärdsområdesreform

Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022

Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde