Till innehållet
Allmänt

Sökning av statlig forskningsfinansiering för 2024

En ung kvinna sitter vid datorn. Hon har en läkarrock på sig och skyddsglasögon i handen.

Forskningskommittén för Västra Finlands samarbetsområde utlyser 2024 års statliga forskningsanslag för hälsoforskning på universitetsnivå. Ansökningstiden börjar 14.8.2023 och utgår 4.9.2023 klockan 15.45.

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) fördelas de statliga forskningsmedlen för samarbetsområdet Västra Finland till forskningsprojekt på universitetsnivå genom konkurrensutsättning. Samarbetsområdet omfattar välfärdsområdet Egentliga-Finland, välfärdsområdet Satakunta och Österbottens välfärdsområdet samt det statliga mentalsjukhuset som verkar i området.

Syftet med forskningsfinansieringen är att:

  1. främja befolkningens hälsa och välbefinnande genom effektiv hälsoforskning på hög nivå inom hälso- och sjukvården
  2. främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet
  3. producera ny information för utvecklingen av servicesystemet samt sköta informationsspridningen och nyttjandet av den inom hälsovården samt inom andra områden i samhället

En enskild forskare eller forskargrupp lämnar in sin ansökan digitalt genom Varha:s elektroniska e-tjänst i enlighet med ansökningsanvisningarna. En förteckning över delansökningar relaterade till organisationens ansökningar kommer att skickas till varje organisation för godkännande och underskrift efter att ansökningsperioden har löpt ut.

Ansökningar utvärderas i projektarbetsgrupper bestående av medicinska och hälsovetenskapliga forskningsexperter. De centrala utvärderingskriterierna är forskningsprojektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården samt hälsovårdssystemet.

Läs mer om forskningsfinansiering på vår webbplats Forskning, utveckling och innovationer.