Till innehållet
Allmänt

Samma kända ansikten hjälper dig i Österbottens välfärdsområde

Kuinka voin auttaa?Hur kan jag hjälpa dig?
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten den 1 januari 2022.

”Serviceattityden i Österbottens välfärdsområde är ”Hej, hur kan jag hjälpa dig? Hei, kuinka voin auttaa?” Vi vill att vår serviceattityd genomsyrar hela verksamheten, både när vi möter kunderna och bland personalen”, berättar välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

”Då basnivåns hälsotjänster, socialvården och den specialiserade sjukvården är en och samma organisation, har kunden alltid kommit rätt när hen kontaktat Österbottens välfärdsområde”.

Fungerande tvåspråkig närservice är en grundpelare för välfärdsområdet, ovanpå den kan vi i framtiden bygga nya digitala tjänster. Organiserandet av service över kommungränserna utvecklas så att de mångprofessionella servicekedjorna fungerar smidigt för kunden och patienten.

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Verksamheten i Österbottens välfärdsområde har förberetts flitigt det gångna året. Överföring och användning av olika datasystem och apparater, överföring av personal från kommunerna till den nya organisationen samt ändringar i ekonomiförvaltningen och den övriga förvaltningen har alla varit stora och krävande helheter.

Målet har varit att få samkommunens bakomliggande strukturer klarlagda och verksamheten fortsätter utvecklas nästa år.

”Vi strävar förstås efter att allt ska löpa på problemfritt i januari, men vi hoppas att våra kunder och patienter visar förståelse om och när något krånglar, till exempel våra datasystem. Vi gör vårt yttersta för att servicen ska gå smidigt”, berättar Kinnunen.

Nya nummer, bekanta ansikten

För kunden och patienten är den första stora ändringen organisationens namn och nya telefonnummer.

”Ändringar sker förstås hela tiden i bakgrunden, men kunderna och patienterna betjänas i regel av samma bekanta professionella ansikten på sin vanliga hälsostation eller socialvårdens enhet. Den specialiserade sjukvårdens tjänster finns fortfarande på samma ställen, i Vasa och i Jakobstad”, konstaterar Kinnunen.

Bedömning av vårdbehovet, rådgivning och tidsbokning till hälso- och sjukvården koncentreras till Kundbetjäningscentralen (06 218 9000, öppnas 1.1.2022). I början kopplas samtalet till hälsostationen i hemkommunen, tills en gemensam verksamhetsmodell utarbetats för hela området. Telefontjänsterna kan till en början vara överbelastade och det kan ta längre än vanligt att bli uppringd tillbaka.

Munhälsovården har också ett eget regionalt rådgivningsnummer, dit man kan ringa för att få råd eller boka tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten.

Socialvårdens klienter kan också i fortsättningen ta kontakt med serviceenheten i den egna hemkommunen eller med den enhet man fått service från tidigare. Området får en gemensam social- och krisjour.

Välfärdsområdets gemensamma telefonväxel kopplar från och med januari vidare alla samtal till social- och hälsovårdens enheter i området. Telefonväxeln (06 218 1111, öppnas 1.1.2022) hjälper till exempel då man inte hittar rätta kontaktuppgifter någon annanstans.

Social- och hälsovårdsenheternas gamla telefonnummer fungerar ännu sex månader efter årsskiftet.