Till innehållet
Utveckling

Pilotprojektet Hälsoskogen tar ut välfärdsområdets personal på återhämtande inspirationseftermiddagar

Projektet Hälsoskogen är ett ESF-finansierat pilotprojekt som pågår 1.1–31.12.2023. Projektets målsättning är att öka användningen av hälsoskogsverksamhet och naturbaserade interventioner i proaktivt syfte för att främja arbetshälsa och resiliens inom Österbottens välfärdsområde.

Under vårvintern 2023 har man från projektet kontaktat olika enheter inom välfärdsområdet för att hitta pilotgrupper på 4–6 personer som kan delta i en utomhuseftermiddag i ett lämpligt skogsområde i närområdet. Inspirationseftermiddagarna börjar med en lätt vandring varefter deltagarna får ta en avslappnande paus i hängmatta med värmande fårskinnsfäll och yllefilt. Därefter följer en kaffe-/tepaus och en lätt vandring tillbaka.

Deltagarna får fylla i utvärderingsblankett och sinnesstämningsenkät före och efter interventionen.

– ­Redan efter ett par grupper kan vi konstatera att deltagarna upplever naturvistelsen som mycket återhämtande. De känner sig mer avspända, lugnare, mer harmoniska och mer klartänkta efter utestunden, säger projektspecialist Maria Hofman-Bergholm vid yrkeshögskolan Centria.

Personal från Österbottens välfärdsområde deltar i inspirationseftermiddagar med temat återhämtning i arbetet med hjälp av naturbaserad verksamhet.

– Vi är glatt överraskade över det stora intresset att delta i pilotgrupperna. Vi har redan våren fullbokad med grupper, men på hösten kan vi kanske få in några grupper till om intresse finns. säger Sara Kåll-Fröjdö, projektspecialist vid yrkeshögskolan Centria

I pilotprojektet ingår också en fortbildningsmodul på 1 studiepoäng, ”Naturbaserade aktiviteter för främjande av arbetshälsa”, som ordnas i september–november vid yrkeshögskolan Novia. Kursen ordnas i hybridform och vem som helst kan delta.

– Vi är glada att kunna erbjuda fortbildning inom det här området. Temat känns mycket aktuellt, säger Nanette Westergård projektforskare vid yrkeshögskolan Novia. – Det är roligt att arbeta tillsammans i ett multiprofessionellt team där vi alla har olika bakgrund och expertis. Vi håller också våra egna arbetsmöten utomhus, och på det sättet främjar projektet även vår egen arbetshälsa, säger Anne Hietanen, projektforskare vid yrkeshögskolan Novia.

Projektet Hälsoskogen är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolorna Centria och Novia. Samarbetsparter är Österbottens välfärdsområde, Korsholms kommun och Mieli r.f.

Finansiär är Europeiska Socialfonden, med prioriteringsområde särskilt mål 7.1 ”Förbättring av produktivitet och arbetshälsa”. Inom projektet planeras också ett fortsättningsprojekt baserat på resultaten från pilotprojektet.

Mer information, inklusive nyhetsbrev, finns på projektets webbsida: https://net.centria.fi/hanke/halsoskogen/