Till innehållet
Allmänt

Påverkansorganen är i gång – ska främja delaktigheten

Påverkansorganen i Österbottens välfärdsområde hade sitt första möte på måndagen den 2 maj. Irmeli Mandell från Vasa, Lina Käldström från Larsmo och Jesse Pihlaja från Kristinestad är förväntansfulla inför arbetet.

‒ Det är viktigt att delta nu då den nya organisationen tar form, då blir det bra för alla och allas behov tas i beaktande, konstaterar Lina Käldström från Larsmo, representant i rådet för personer med funktionsnedsättning.

Käldström konstaterar att välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning med säkerhet kommer att behandla mycket omfattande helheter.

‒ Funktionsnedsättning omfattar mycket mer än bara förmågan att röra sig, utan även bland annat problem med psykisk ohälsa påverkar funktionsförmågan.

Jesse Pihlaja sitter med i välfärdsområdets ungdomsfullmäktige och representerar Kristinestads ungdomsfullmäktige.

‒ Jag har suttit i ungdomsfullmäktige sedan förra året. Där har vi diskuterat bland annat skolhälsovården och jämlikhet i skolorna, berättar Pihlaja.
‒ Det är viktigt att alla får god vård i hela Österbotten, tänker Pihlaja om framtiden.

Vasabon Irmeli Mandell som representerar Vasas äldreråd hoppas på samma sak. Hon har suttit i Vasas äldreråd i många år och i och med att hon är ordförande är det många äldre som tar kontakt med henne.

‒ Det finns många orosmoln bland befolkningen. Äldre tar kontakt med mig och är oroliga över att servicen ska bli sämre. Alldeles nyss ringde en närståendevårdare som var orolig över närståendevårdarnas ersättningar, berättar Mandell.

Men om vi blickar längre framåt, vilka positiva saker ser någon som länge följt med servicen för äldre?

‒ Jag hoppas att läkartjänsterna blir bättre då det nya H-huset börjar användas. Förhoppningsvis finns det då en annan läkare som kan hoppa in om en är borta. Så har jag åtminstone förstått det, konstaterar Mandell.

Representanter från alla kommuner

Påverkansorganen är lagstadgade och de inrättas i varje välfärdsområde. Påverkansorganens mandatperiod är lika lång som välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod. De första påverkansorganen har dock valts för år 2022. Det nya välfärdsområdesfullmäktige som inledde sin verksamhet i mars kommer att välja nya medlemmar till påverkansorganen för tiden 1.1.2023–31.5.2025, då kommer även representanter från Kronoby med.

‒ Organens medlemmar representerar sin hemkommuns råd för personer med funktionsnedsättning, äldreråd eller ungdomsfullmäktige i välfärdssamkommunens motsvarande organ. Medlemmarna bidrar med information om läget i sina hemkommuner och på motsvarande sätt delger de hemkommunerna information om vad som är på gång i välfärdssamkommunen, berättar kundservicechef Sari West om rådsmedlemmarnas uppgifter.

Alla välfärdsområdets kommuner har utsett representanter till påverkansorganen, förutom Korsnäs som kommer att utse en representant senare.

Påverkansorganen får vara med och påverka planeringen, beredningen, genomförandet och uppföljningen av välfärdsområdets verksamhet i frågor som är av betydelse för barn, unga, äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa grupper behöver. Påverkansorganen tas också med när former för delaktighet och hörande utvecklas i området.

‒ På måndagen konstituerade påverkansorganen sig och presidierna valdes. Det var viktigt att medlemmarna fick bekanta sig med varandra nu då verksamheten drar igång, berättar West.

Presidium

Rådet för personer med funktionsnedsättning

ordf. Anna Caldén, Nykarleby

vice ordf. Marja Forsén, Närpes

Äldrerådet

ordf. Henrik Sandberg, Pedersöre

vice ordf. Hans Ingvesgård, Kristinestad

Ungdomsfullmäktige

ordf. Elvira Nyrönen, Jakobstad

vice ordf. Jesse Pihlaja, Kristinestad