Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområde är den största arbetsgivaren med de flesta sommarjobben i landskapet

I sommar erbjuder Österbottens välfärdsområde sommarjobb till nära nog 1 500 sommararbetare. Välfärdsområdet erbjuder sommarjobb inom social- och hälsovården men även inom exempelvis förvaltningen, sekreterartjänsterna och fastighetsservicen.

Nästan alla enheter i välfärdsområdet, från Larsmo till Kristinestad, behöver sommararbetare.

– Österbottens välfärdsområde är den största arbetsgivaren i landskapet och det här gäller även antalet erbjudna sommarjobb. En del enheter stängs i sommar, men i stora drag fungerar vår service normalt även på sommaren. Sommararbetarna är mycket viktiga för oss, eftersom de kan vara våra framtida kolleger, men också för att de hjälper oss att hålla igång verksamheten under sommaren, säger chefsöverskötare Marjo Orava.

Välfärdsområdet kan erbjuda sommarjobb till studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, men behöver också sommarbetare exempelvis till förvaltningens sekreterartjänster. Dessutom behöver välfärdsområdet sommararbetare till fastighetsservicen och -tekniken, säkerhets- och stafettservicen samt för uppgifter inom sjukhustekniken.

– Räddningsverkets sommarjobb har redan besatts med i huvudsak studerande från den regionala utbildningen för räddningsmän samt av räddningsmän som utexamineras i vår. Det finns ändå ännu plats för nya sommarjobbare, främst på mindre brandstationer, säger kretsbrandchef Jarmo Peltonen.

Sommarjobb även för under 18-åringar

I år kan även 15–17-åringar söka sommarjobb. Så kallade sommarunga kan jobba deltid exempelvis inom hemvården samt på serviceboenden och allmänmedicinska avdelningar samt inom funktionshinderservicen.

– Vi vill ge unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och med de olika uppgifterna inom social- och hälsovårdsbranschen. Samtidigt kan vi kanske hjälpa unga i deras framtida karriärval – de behöver alltså ännu inte ha studerat inom branschen för att söka de här jobben. Den bakomliggande tanken är den samma som för de sommarjobb som kommunerna traditionellt erbjudit unga, säger Orava.

Värdefull erfarenhet av arbetet inom den egna branschen

Många sommararbetare avklarar samtidigt också sin praktik i samband med sommarjobbet. Även om man bara är i början av sina studier kan man söka och få sommarjobb.

– Många blir kvar och jobbar hos oss vid sidan av sina studier när sommarjobbet tagit slut. Det här är naturligtvis ett tecken på att de trivts hos oss, men också ett tecken på att de upplever att jobbet stöder den egna karriären och övergången till arbetslivet. Från vårt perspektiv är det lättare att rekrytera personer som vi redan känner via sommarjobben, berättar socialdirektör Carina Nåhls.

Merparten av enheterna är tvåspråkiga så sommarjobbet ger en utmärkt möjlighet att förkovra de praktiska språkfärdigheter som behövs i Österbotten.

Ifjol när sommararbetarna fick ge feedback sade över 68 % av de tillfrågade att de kommer att söka sommarjobb i välfärdsområdet även i fortsättningen. I sommar kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid introduktionen av sommararbetarna och deras trivsel, samtidigt som man kommer att fortsätta utveckla verksamhetsmodellerna.

– Varje enhet svarar själv för introduktionen och utbildningen av sommararbetarna. Vårt mål är att ge en så praktiskt orienterad introduktion som möjligt redan från första början, berättar Nåhls.

Sommarjobb i Österbottens välfärdsområde 2023

Över 18-åringar kan söka sommarjobb till 28.4.2023. Mer information hittas på välfärdsområdets webbplats.

Sommarunga, dvs. 15–17-åringar kan söka sommarjobb 6.2-6.3.2023. Unga kan jobba under 2-4 veckor. Arbetet är deltidsarbete.

De lediga sommarjobben söks via Kuntarekry.

Om du har frågor angående sommarjobben vid räddningsverket, kontakta kretsbrandchef Jarmo  Peltonen (jarmo.peltonen@ovph.fi) eller brandstationerna.

Sommarbetsplatserna besätts hela tiden så det lönar sig att skicka in sin ansökan så fort som möjligt.