Till innehållet

Styrelsen har en personalsektion vars uppgift är att:  

  1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalpolitiken; 
  2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen ska förverkligas;
  3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal;  
  4. avge allmänna anvisningar om lönesättning;  
  5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner; samt  
  6. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen. 
Ordinarie Ersättare 
Hans-Erik Lindqvist, ordf.Camilla Ribacka 
Nils-Johan Englund, vice ordf.Peter Sjökvist 
Barbro Kloo Monica Sirén-Aura 
Kenneth Pärus Mikael Lindvall 
Anita Sundman Per-Henrik Lithén 
Annica Haldin Greger Forsblom 
Erkki Aro Raija Kujanpää