Till innehållet

Fullmäktige tillsätter en nämnd för minoritetsspråket med uppgift att  

  1. i enlighet med 18 § av lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) utveckla och samordna den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i samkommunen och den utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som ges på minoritetens språk; samt 
  2. utveckla och samordna hälsovården och socialvården för den språkliga minoriteten i samkommunen och den utbildning av personalen som ges på minoritetetens språk.
OrdinarieErsättare
Anja Heinänen, ordf.Juhani Holm 
Jouni Lilja, vice ordf.Markku Viitanen 
Tiina Friman Mari Hiltula 
Jukka Harju Jenna Pääskynen 
Tomi Kaunismäki Raija Viljamaa 
Susanna Sariola Jussi Lammi 
Chinnaphat Wichachu Pia Riiki