Till innehållet
Allmänt

Nya rekommendationer i Österbotten: Vuxna rekommenderas minimera sina sociala kontakter och pausa sina fritidsaktiviteter i grupp

Covid-19 illustration

Coronaläget är allvarligt i Österbotten. Nu konstaterar man cirka 200–300 nya smittfall dagligen i regionen. Incidensen i regionen är 1 360. I synnerhet spårningen och testningen är belastad, vilket lett till fördröjningar. Även behovet av sjukhusvård har ökat i regionen i och med det tilltagna antalet smittfall. På sitt extrainsatta sammanträde på fredagen den 7 januari gick Österbottens coronasamordningsgrupp ut med nya starka rekommendationer. Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003,  rekommenderas minimera sina sociala kontakter till alla andra än den egna familjen under de följande två veckorna, dvs. 10–23.1.2022. Dessutom rekommenderar coronasamordningsgruppen att vuxna ska pausa fritidsaktiviteter som idkas i grupp under de följande två veckorna (10–23.1.2022).

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att all hobby- och fritidsverksamhet i grupp för vuxna, dvs. för personer födda före år 2003, ska pausas mellan den 10 januari 2022 och den 23 januari 2022. Personer fyllda år 2003 och efter detta får tillsvidare fortsätta med sina fritidsaktiviteter som tidigare.

– Vi ställer vår förhoppning att människor ska minska sina sociala kontakter i två veckors tid, säger ordföranden för Österbottens coronasamordningsgrupp Marina Kinnunen.

Rekommendationer och begränsningar för användningen av utrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med sitt beslut 31.12.2021 förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 10 till 31.1.2022. Dessutom har användningen av coronapasset begränsats. Regionförvaltningsverket har dessutom den 4 januari fattat ett beslut om användningen av utrymmen, där aktörer som ansvarar för dem åläggs att iaktta hälsosäkerheten i sina utrymmen. Beslutet om användningen av utrymmen trädde i kraft idag den 7 januari.

Vid sitt sammanträde på fredagen framförde Österbottens coronasamordningsgrupp en vädjan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om att verket med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar ska besluta stänga utrymmen.

Vaccinering är vägen ut ur epidemin

88,1 % av över 12-åringarna i Österbotten har fått åtminstone en dos coronavaccin. 85,1 % har fått sin andra vaccindos och 26,9 % har fått sin tredje vaccindos (statistik per 6.1.2022). Vaccineringen av 5–12-åringar inleds i Österbotten i omfattande utsträckning vecka 3.

– Vaccinet skyddar effektivt mot allvarliga sjukdomsformer. Med det här massiva maskineriet skyddar vi för tillfället närmast dem som inte vaccinerat sig, säger Marina Kinnunen.

Ny strategi och nya anvisningar för provtagning bereds

För att lösa problemet bereder man som bäst en ny strategi för bekämpningen av coronapandemin i Österbotten samt nya anvisningar för provtagningen i Österbotten. Strategin och anvisningarna godkänns i beredskaps- och säkerhetsledningsgrupperna för Österbottens välfärdssamkommun. På måndagen den 10 januari hålls en presskonferens för medierna – och samtidigt publiceras också de nya anvisningarna på Österbottens välfärdsområdes webbplats. Medierna kommer att få en separat inbjudan till den här presskonferensen. 

Nationella riktlinjer följs i fråga om närundervisningen i skolor

När det gäller närundervisningen i de österbottniska skolorna följer man de nationella riktlinjerna, varför man nu inväntar på beslut och anvisningar av landets regering. Om skolorna med stöd av de nationella riktlinjerna övergår till distansundervisning rekommenderar gruppen att även fritidsverksamhet för barn och unga ska pausas för den tid som fastställs på nationell nivå.

Läget bedöms vid behov på nytt på tisdagen den 11 januari när Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder igen. Vid behov sammanträder gruppen redan tidigare.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten kan läsas på Österbottens välfärdsområdes webbplats. På samma webbplats beskrivs även i vilken grad Österbotten uppfyller de kriterier som gäller för områden med samhällspridning.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 7 356 (fredag 7.1.2022)

Incidensen i regionen (14 dygn): 1 360 (fredag 7.1.2022)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal):  19,9 % (läget tisdag 4.1)

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av befolkningen har 88,1 % fått en dos, 85,1 % två doser och 26,9 % tre doser (läget 6.1.2022).

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Juha Salonen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svarsjö, ÖVPH , Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Eeva Mäkinen, RFV, Dinah Arifulla, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager, ÖVPH, Hanna Hattar,  ÖVPH, Päivi Berg, sekr., ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.