Till innehållet
Allmänt

Nya patientprofiler på vårdavdelningar i Vasa, Laihela och Oravais

hyvinvointialueen logo välfärdsområdets logo
Tre vårdavdelningar i Österbottens välfärdsområde genomgår en profiländring och övergår från att vara allmänmedicinska vårdavdelningar till att bli bedömningsavdelningar.

Ändringen innebär att avdelningarna hädanefter i regel inte vårdar patienter med ett medicinskt vårdbehov, utan istället vårdas patienter som behöver omsorg och som för stunden inte klarar sig hemma. Avdelningarna som ändringen gäller är de allmänmedicinska avdelningarna i Laihela och Oravais samt avdelning 2 i Vasa. I Laihela och Vasa trädde ändringen i kraft den 1 januari 2024, i Oravais sker ändringen senast den 12 februari 2024.

Till dessa avdelningar tas inte längre in patienter som i första hand behöver medicinsk vård och inte heller jourpatienter. Merparten av patienterna på avdelningarna är sådana som väntar på en plats på ett serviceboende med heldygnsomsorg eller service som ges hem.

Vårdplats så nära hemmet som möjligt också i fortsättningen

I och med ändringen minskar antalet allmänmedicinska vårdplatser i Österbotten från 283 till 235. Fram tills nu har ungefär 25 procent av de allmänmedicinska vårdplatserna varit i användning av patienter som väntar på omsorgsservice.

– Antalet allmänmedicinska platser minskar så att det motsvarar det verkliga behovet av medicinsk vård. Det här är ett steg i riktningen mot den nya verksamhetsmodellen, där kunder som behöver omsorg i vardagen inte hålls på avdelning utan de får det stöd de behöver antingen hemma eller inom boendeservice. Ändringen genomförs i samarbete med rehabiliteringen och hem- och boendeservicen, säger Christian Palmberg, verksamhetsområdesdirektör för sjukhusservice.

Också i fortsättningen ska patienter i behov av vård på en allmänmedicinsk avdelning få vårdplats så nära hemmet som möjligt. Avdelningsplatsen kan ändå ligga i ett annat område än den egna hemkommunen. Valet av vårdplats beror bland annat på var det finns lediga platser. Om vårdbehovet bedöms vara långvarigt strävar man efter att enligt patientens önskemål flytta hen närmare hemkommunen.

– God vård som möter patientens behov har högsta prioritet. Alla våra allmänmedicinska avdelningar är tvåspråkiga, säger överskötare Lis-Marie Vikman.