Till innehållet
Allmänt

Nu ges den femte coronavaccindosen i Österbotten

Ampull och spruta.

Coronaläget i Österbotten är fortsättningsvis rätt lugnt. Personer som besöker social- och hälsovårdens enheter rekommenderas fortfarande använda munskydd och vara noga med handhygienen. Nu börjar man också ge den femte vaccindosen till 12 år fyllda med svår immunbrist.

Coronaviruset förekommer fortfarande i Österbotten och en del av de insjuknade behöver sjukhusvård. Speciellt äldre och personer med grundsjukdomar löper risk för att insjukna allvarligt. Nu rekommenderas ytterligare en boosterdos för 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar. I praktiken blir detta den femte vaccindosen mot covid-19. Den femte dosen kan ges när det gått fyra till sex månader sedan den fjärde.

Femte dosen ger bättre skydd hos personer med svår immunbrist 

Den nya boosterdosen ges till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Enligt preliminära forskningsresultat får personer med svår immunbrist inte lika bra skydd av fyra doser som en frisk vuxen får av tre doser. Tidigare undersökningar har visat att personer med svår immunbrist kan få bättre skydd tack vare boosterdoserna. Hit hör personer som har någon av följande sjukdomar/behandlingar eller befinner sig i något av följande tillstånd:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation 
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel 
  • Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt gången eller obehandlad HIV
  • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd enligt läkares bedömning

Kommunerna har egna anvisningar för hur man bokar tid till den femte vaccindosen mot covid-19. Information om tidsbokningen finns här:

Den som har haft covid-19 och fått fyra vaccindoser behöver inte ta den femte dosen.  

Det går också att boka tid till dos 1–4

På webben finns anvisningar också för de andra vaccindoserna. I nuläget ges fjärde dosen till alla 80 år fyllda, 70–79-åringar i riskgrupp, boende på vårdhem, personer som får hemvård, närståendevårdare samt 12 år fyllda med svår immunbrist.

Coronavaccinet bromsar smittspridningen och ger ett gott skydd mot den allvarliga formen av sjukdomen.