Till innehållet
Allmänt

Nätfel hos operatör tystade trygghetstelefoner även i Österbotten

Trygghetstelefoner i Österbottens välfärdsområde drabbades av omfattande störningar mellan tisdag och natten mot onsdag.

Störningarna som berodde på ett tekniskt nätfel hos teleoperatören påverkade tusentals klienters trygghetstelefoner i Finland och Sverige.

Operatören har meddelat att felet har åtgärdats och att trygghetstelefonerna nu åter fungerar som normalt.

En trygghetstelefon är ett armband som i synnerhet äldre personer använder för att tillkalla hjälp till hemmet dygnet runt. I Österbottens välfärdsområde används trygghetstelefoner av över tusen människor men det finns inga exakta uppgifter om hur många apparater som drabbats av störningarna.

En stor del av dem som använder trygghetstelefoner vårdas inom hemvården.

– De besöks i alla fall av hemvårdens personal antingen på natten eller senast på morgonen. Det har inte kommit till vår kännedom att felet skulle ha äventyrat någons liv eller hälsa, berättar Monika Björkqvist, chef för hem- och boendeservice.

Björkqvist vill ändå påminna att trygghetstelefoner är tekniska apparater, varför de alltid är känsliga för störningar.

– De ger ändå en tilläggstrygghet, och är ett av de hjälpmedel med vilka äldre personer kan bo hemma längre.

Ifall en klient eller anhörig märker att trygghetstelefonen inte fungerar som den bör så är det skäl att omedelbart ta kontakt med serviceproducent Everons kundservice: 020 792 0703 kl. 8-16, under kväller och veckoslut 030 030 4043 (1,96 €/min + lna).

I nödfall och när man behöver hjälp genast, exempelvis på grund av sjukdomsanfall, ska man ringa det allmänna nödnumret 112.