Till innehållet
Utveckling

Närchefen är en viktig riktgivare i organisationen

Välfärdsområdesreformen har varit en stor förändring som medfört mycket positivt, men även utmaningar. För att möta utmaningarna är det viktigt att närcheferna har verktyg för att framgångsrikt kunna sköta sitt arbete. Det stöder också hela organisationen. Därför har kompetens för ledning och närchefer valts ut som ett av insatsområdena för utbildning år 2023.

Arbetet som närchef kräver en bred kompetens och det ställs många förväntningar på det. Kännedom om det egna området och yrkeskompetens är inte det samma som god förmåga att vara närchef.

– I och med organisationsförändringen har närchefernas roller förändrats och nya arbetsuppgifter har tillkommit. Många närchefer saknar ledarskapskompetens eller också har det gått en tid sedan kunskaperna senast blev uppdaterade. Därför startade vi på försök ett utbildningspaket för närchefer, berättar skolnings- och introduktionschef Henna-Maija Sumuvuori.

Avsikten med försöket är att erbjuda både nya och gamla närchefer metoder för att göra ett bra jobb. En viktig sak är att möjliggöra nätverkande över gränserna; det är inte nödvändigtvis så stor skillnad mellan att vara närchef vid ett äldreboende och närchef vid tandvården.

Vilja att utvecklas finns – utbildningsgrupperna fylls snabbt

Inom Österbottens välfärdsområde förstår man vikten av att utbilda närchefer, och satsningar på det kommer att göras även i fortsättningen. Utbildningspaketet som startade våren 2023 har väckt brett intresse hos närchefer från alla verksamhetsområden.

– Det har varit glädjande att se vår personals vilja att utveckla sin kompetens som närchef. I testgruppen rymdes sammanlagt 80 deltagare med, men det skulle ha funnits många fler villiga. Vi försöker hålla utbildningsgruppernas storlek på en lagom nivå, så att det ska vara lätt att diskutera, och det har fungerat utmärkt! Deltagarna har varit mycket aktiva och utbildningslokalen har varit fylld med ivriga talare, gläds Sumuvuori.

I utbildningen ingår sju teman

  • Jag som närchef och en möjliggörare för förändring
  • Lyckas med kommunikationen!
  • Administrationsdag
  • Närchefen som ansvarsperson
  • Inspirerande strategi
  • Närchefen som förebild för kvalitet och säkerhet
  • Må bra, orka bättre.

– Vi har försökt välja sådana teman som ger en mångsidig förståelse och kompetens för arbetet som närchef, konstaterar Sumuvuori.

Utbildningen för närchefer som nu pågår är den första i sitt slag i Österbottens välfärdsområde, men på basen av den respons som fås angående utbildningspaketet är det meningen att utbildningen ska utvecklas och att det ska ordnas en ny utbildning för närchefer så snart som möjligt. Då får i första hand de som redan tidigare visat intresse för att delta i testgruppen plats, men fler ryms ännu med i gruppen.

– Förhoppningen är att de nya grupperna ska fyllas lika snabbt. Jag rekommenderar vår personal att följa med i vår interna utbildningskalender, eftersom utbildningarna dyker upp där, tipsar Sumuvuori.