Till innehållet
Allmänt

Mot en starkare invånardelaktighet i Österbotten

Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund och Österbottens föreningar, det så kallade Team Ostrobothnia, valdes hösten 2022 med i förändringsprogrammet Sitra Lab för att utveckla och testa nya sätt att påverka kommunalt.

Sammanlagt 21 team runtom i Finland ansökte till programmet och bland dessa var Österbotten ett av de sex team som valdes ut. Teamens gemensamma mål är att hitta nya och innovativa sätt till delaktighet med hjälp av vilka medborgarnas möjligheter till direkt påverkan kan ökas.

Målet i Österbotten att utveckla delaktighetens strukturer  

I Österbotten har man identifierat avsaknaden av strukturer som främjar invånardelaktigheten som en central utmaning. Som mål har man att skapa en regional samarbetsstruktur för att sammanställa delaktighetsarbetet. Syftet är att skapa transparens och interaktion i beslutsprocessen och därigenom stärka invånarnas möjligheter att påverka ärenden som de själva upplever vara viktiga.

Utvecklingsarbetet framskrider med de tre organisationernas gemensamma krafter. I det österbottniska teamet ingår Sari West, Tuija Kivioja och Jessica Nygård från Österbottens välfärdsområde, Lotta Pitkänen från Österbottens förbund och Raija Koivisto från Österbottens Föreningar rf (POHY). Som teamets sakkunnigstöd fungerar Marjo Hannu-Jama (Österbottens välfärdsområde) och Irina Nori (Österbottens förbund). 

– Österbotten har en lång historia av användning av involverande metoder och mycket gott arbete görs redan nu. Utmaningen är dock avsaknaden av gemensamma strukturer – man vet inte alltid vad som görs i den andra organisationen. Vi vill effektivera interaktionen mellan olika organisationer. Detta skapar å sin sida bättre möjligheter till delaktighet och att påverka för invånarna, säger det österbottniska teamet.

Förändringsprogrammet framskrider snabbt  

Förändringsprogrammets tidtabell är intensiv. Under hösten träffades teamen från olika delar av Finland i Helsingfors och utarbetade då tillsammans nya sätt att påverka. I oktober reste man till Bryssel på exkursion där teamen fick bekanta sig med de lokala sätten att förverkliga kommuninvånardelaktigheten och främja en direkt demokrati. Förändringsprogrammet varar fram till våren 2023. 

– I Bryssel har man kommit verkligt långt vad gäller delaktigheten. Där pratar man inte om ifall man ska göra medborgarna delaktiga, utan hur man ska göra dem delaktiga. Medborgarna är en naturlig del av beslutsfattandet där. Vi lärde oss dock att processen för att nå denna punkt är lång och utvecklingsarbetet fortsätter i Österbotten även efter förändringsprogrammet Sitra. Härnäst börjar vi sammanställa ett regionalt samarbetsnätverk, berättar det österbottniska teamet.