Till innehållet
Allmänt

Mindre tid i bilen, mer tid för klienten

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
I fortsättningen kan matservicekunderna bättre påverka vad de äter och när de äter. Matservicen kommer att börja använda sig av en modell där färdiga matportioner transporteras nedkylda hem till kunderna några gånger i veckan. Tack vare det här kan kunden själv välja i vilken ordning hen äter sina måltider. Om det behövs kan hen också få hjälp av hemvårdspersonalen med att välja och värma upp maten.

– Tidigare har maten levererats varm inom vissa klockslag, vilket har gjort att kunden inte kunnat påverka varken mattiden eller vad hen äter, säger verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk som ansvarar för hem- och boendeservicen.

Framöver levereras nedkylda matportioner för några dagar i taget hem till kunden. Kunden kan själv välja vilken mat hen vill äta just den dagen och på den tid som passar hen bäst.

– När dagens lunch levererats varm har vissa kunder förvarat sin matportion framme i rumstemperatur en längre tid, vilket utgör en risk för livsmedelssäkerheten, säger Pellfolk.

Matservicen omfattar en varm måltid per dag. Utöver detta har det också hittills varit så att personen själv, hens anhöriga eller hemvården har tagit hand om dagens övriga måltider.

– Hemvårdens personal kommer också i fortsättningen att hjälpa till med måltiderna om det behövs, till exempel om klienten lider av en minnessjukdom. De kokar till exempel morgongröten åt klienten. Ingen behöver äta sin mat kall, säger Pellfolk.

Tack vare förändringen flyttas 14 årsverken från bilen till klientarbetet

Hittills har maten levererats hem till kunderna av transportföretag och hemvårdens personal. I och med att det inte helt lätt att transportera varm mat långa sträckor har man varit tvungen att ordna separata mattransporter vid sidan av hemvårdsarbetet. Framöver kommer mattransporten att ordnas som köptjänst.

– Vårdpersonalen har använt cirka 14 årsverken på mattransporterna. Denna tid som tillbringats bakom ratten kan nu tillbringas hos en människa, säger Tony Pellfolk.

1 881 kunder får mat som stödtjänst

Österbottens välfärdsområde har beviljat matservice som stödtjänst åt cirka 1 900 kunder. Av dem är ungefär 760 också klienter hos hemvården. De resterande cirka 1 140 kunderna och en del av hemvårdens klienter kan själva sörja för sin måltidsrytm.

– Genom beslutet vill vi stärka matservicekundernas självbestämmanderätt och deras möjlighet att själva påverka sin mat. Visst vill vi allihopa välja vad vi äter och när. Det är också värdefullt att våra skötare kan tillbringa mer tid hos en människa istället för på vägen, säger Anne Salovaara-Kero, ordförande för välfärdsområdesstyrelsen.

Färdiga matportioner vanligaste matserviceformen i Finland

Innan ärendet togs upp till beslutsfattande gjordes en utredning över hur matservicen ordnas på andra håll i Finland samt vilka erfarenheter man har av nedkylda portioner. Av 18 välfärdsområden som besvarade enkäten svarade 12 att de levererar maten nedkyld eller fryst. Två välfärdsområden levererar maten varm och tre använder sig av en kombination av varm och nedkyld eller fryst mat. Ett välfärdsområde erbjuder ingen matservice överhuvudtaget. I flera områden pågår som bäst utredningsarbeten gällande matservicen.

Välfärdsområdesstyrelsen fattade beslut om matservicen på sitt sammanträde den 22 januari 2024. Ändringen träder i kraft när man kommit överens om de praktiska arrangemangen med företagen som kör ut maten. Inför nästa mandatperiod ska måltidsservicen utvärderas och en offentlig upphandling av måltidstjänsterna utredas.