Till innehållet
Allmänt

Bli bekant med Österbottens välfärdsområdes verksamhet och service – informationsmöte för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 3.10

Vi ser det som viktigt att den verksamhet och service som tillhandahålls i Österbottens välfärdsområde är bekant. För att fördjupa kunskapen om verksamheten och servicen arrangerar vi ett informationsmöte för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården den 3 oktober kl. 8–14. Mötet hålls på distans, och intresserade bör anmäla sig senast den 27 september.

Avsikten med informationsmötet är att göra vår organisation mer bekant och lyfta fram aktuella teman i anslutning till bland annat läkemedelsbehandling, LOVe-utbildningar, hygien, tillsyn, farliga situationer och servicesedlar.

Vi hälsar dig varmt välkommen till det här informationsmötet där du får höra och diskutera om vår verksamhet och andra viktiga teman! Här nedan hittar du en anmälningslänk och ett program för mötet. Länken till mötet skickas per e-post till dem som anmält sig.

Informationsmöte för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården

Tid: 03.10.2022 kl. 08.00-14.00

Plats: Teams (Länken skickas till dem som anmält sig till informationsmötet)

Målgrupp: Privata serviceproducenter inom social- och hälsovården

Sista anmälningsdagen: 27.09.2022

Anmälningslänk

Program

08:00-08.20 Hälsning från välfärdsområdet: Mari Plukka, kvalitetsdirektör

8:20-09.00 Aktuellt om läkemedelsbehandling: Jenni Isotalo, koordinator för
läkemedelssäkerhet (provisor)

09.00-09.30 LOVe-infosnutt: Eeva-Kaisa Liukkonen, sakkunig inom vårdarbete

09.30-09.45 Paus

09.45-10.00 Serviceproducentens anvisningar – Presentation av Sharepoint -sidor: Merja Tikkakoski, hygienskötare & Anne Jaskari, chef för hälsoövervakning

10.00-10.25 Hygienskötarens taltur: Merja Tikkakoski, hygienskötare

10.25-10.45 Respons om farliga händelser: Linda Styris, säkerhetskoordinator

10.45-11.00 Diskussion

11.00-12.00 Lunch

12.00-13.00 Österbottens välfärdsområdets tillsyn-praxis: Anne Jaskari,
chef för hälsoövervakning

13.00-13.45 Servicesedlar: Anne Jaskari, chef för hälsoövervakning & Sari Hopponen, servicehandledare

13.45-14.00 Diskussion och dagens avslutning