Till innehållet
Allmänt

Kunderna nöjda med servicen i välfärdsområdet

bild av telefon

Österbottens välfärdsområde följer noga med kundresponsen om servicen. Välfärdsområdet vill veta hur nöjda kunderna är med den service eller vård de fått och vad som kan bli bättre. Responsen från våren 2022 visar att kunden i genomsnitt varit nöjd med servicen.  

– Över 78 % av dem som gett kundrespons (ca 8 000 svar) kan rekommendera servicen åt en anhörig eller vän, berättar Sari West, kundbetjäningschef i Österbottens välfärdsområde.

Vem som helst kan ge respons på vår webbplats. Responsen är i första hand anonym, men om man önskar bli kontaktad kan man skriva in sina kontaktuppgifter. Kundresponsen följs regelbundet upp och den spelar en stor roll i utvecklingsarbetet med verksamheten. På varje enhet finns en person som ansvarar för att gå igenom responsen som gäller den egna enheten. Genom att ge respons deltar kunden i att utveckla vår service.

– Tack vare kundresponsen vet vi vad som fungerar och vad vi borde förbättra.

Positiv respons uppmuntrar personalen att fortsätta med sitt goda arbete. Kundens synvinkel på sådant som behöver utvecklas är oerhört viktig och vi försöker hela tiden ta kundens åsikt i beaktande, fortsätter West.  

Information om kundnöjdheten samlas också in på automaterna som finns på servicepunkterna, på dem kan kunden ge betyg i form av glada eller mindre glada gubbar.

På automaten väljer kunden det ansiktsuttryck som beskriver hur nöjd hen är med besöket.  De ansiktsuttryck som samlats in hittills är till största delen glada, vilket tyder på att kunderna varit nöjda med kvaliteten på servicen och vården.

Modern webbplats en fröjd för ögat

Invånarna har också skickat respons via Österbottens välfärdsområdes webbplats, som öppnades vid årsskiftet. De som använder webbplatsen har gett positiv respons om bland annat färgerna, det moderna uttrycket och webbplatsens funktion i allmänhet. Användarna har också kommit med utvecklingsförslag till webbplatsen, meddelat om problem och skickat in frågor.

– Till webbplatsen har vi fått bra och konstruktiva utvecklingsförslag som vi fört vidare. Många har delat med sig av vilka tilläggstjänster de önskar till sidorna, berättar webbtjänstkoordinator Gustaf Westerholm.

Responsen om webbsidorna är anonym och inga kontaktuppgifter samlas in. Därför ska man inte skriva in frågor i responsblanketten, utan istället användarupplevelser eller utvecklingsförslag. Man hoppas fortsätta få respons om webbtjänsterna också i framtiden.

– För oss är det viktigt att webbplatsen fungerar som den ska och att våra kunder snabbt hittar det de söker efter. Vi tar gärna emot utvecklingsförslag och information om problem som uppstått när man navigerar sig fram på webbplatsen. På det här sättet kan vi vara säkra på att webbtjänsten utvecklas i den riktning användarna önskar, berättar Westerholm.