Till innehållet
Allmänt

Kunderna deltar i utvecklingen av webbsidorna

Den visuella tydligheten, det direkta tilltalet till läsaren och uppdelningen av tjänsterna enligt åldersgrupper fick beröm från de kunder som deltog i användarutvärderingen av vår webbtjänst. Testpersonerna gav utvecklingsidéer och utvecklingsönskemål, särskilt angående sökfunktionen och hur den serviceorienterade och kundorienterade strukturen kan förbättras samt hur sätten att uträtta ärenden framställs.

Under vår webbtjänst osterbottensvalfard.fi finns webbsidorna för alla tjänster inom Österbottens välfärdsområde samlade. Webbsidornas användare är välfärdsområdets alla kunder, ca 176 000 personer. Under försommaren 2023 genomfördes för webbsidorna en användarutvärdering i vilken personer i olika åldrar och från olika platser i välfärdsområdet deltog. Till testpersonerna gavs en på förhand bestämd uppgift och situation som de skulle hitta lösningen till via webbsidorna. Respons och utvecklingsförslag samlades in både genom att följa navigeringssättet och genom verbal feed back.

– Direktrespons från våra användare är det mest värdefulla sättet för oss att utveckla webbsidorna. Genom den här kundutvärderingen fick vi nya idéer samtidigt som vi också fick bekräftelse på våra egna iakttagelser, säger kommunikationsdirektör Petra Fager.

Att utveckla webbsidorna är ett ständigt pågående arbete. Den respons som användartestet gav kommer att användas i arbetet under hösten 2023 och våren 2024.

– Webbsidorna blir aldrig klara, utan man hittar alltid sådant som kan förbättras och utvecklas, säger Petra Fager.

Respons kan ges när om helst

Utöver användartestet kan respons angående webbtjänsten ges via välfärdsområdets servicekanal. Länk till servicekanalen finns både på webbtjänstens första sida samt i sidhuvudet. Därifrån går responsen vidare till den enhet som ansvarar för tjänsten.

– Feed back angående webbtjänsten kommer till oss på kommunikationsenheten. Vi går igenom responsen tillsammans med den enhet som ansvarar för den aktuella verksamheten, berättar Petra Fager.

Webbtjänsten osterbottensvalfard.fi öppnades i slutet av år 2021. Sedan dess har lite över 300 kundresponser kommit in.