Till innehållet
Allmänt

Kunderna är nöjda med välfärdsområdets service

I Österbottens välfärdsområde har man samlat in kundrespons från och med början av året när organisationen startade sin verksamhet. Enligt de mätare som används för att mäta kundnöjdheten så har invånarna under det första verksamhetsåret varit nöjda med välfärdsområdets service. Välfärdsområdet mäter kundnöjdheten bland annat med hjälp av rekommendationsmätaren NPS. Med den här mätaren kartlägger välfärdsområdet hur sannolikt kunderna skulle rekommendera servicen för andra.

– Årets NPS-mätning påvisar att en stor del av kunderna varit nöjda med sin vård eller service och skulle rekommendera den för andra. Vi är extremt glada för resultatet men också för att kunderna upplevt att många saker i vår service fungerat bra, säger kvalitetsdirektör Mari Plukka.

Välfärdsområdet har sammanlagt fått in över 12 000 kundkommentarer år 2022. Kundkommentarer insamlas på många olika sätt. Med den blankett som hittas på välfärdsområdets webbplats kan man ge respons till alla enheter i välfärdsområdet. Information om kundernas upplevelser fås utöver med hjälp av den här responsblanketten även genom exempelvis patient- och socialombudsmännen. Den respons som inkommer via patient- och socialombudsmännen berör bland annat vårdbeslut, vårdköer och personalens anträffbarhet.

Kundernas upplevelser ger värdefull information om vad vi borde utveckla i vårt servicesystem. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår responsinsamling.

– Genom våra påverkansorgan får kunderna sin röst hörd i vår utvecklingsverksamhet och i vårt beslutsfattande. I välfärdsområdet har man aktiva klientråd samt ett äldreråd, ett råd för personer med funktionsnedsättning och ett ungdomsfullmäktige. Dessutom utvecklar man aktivt strukturerade modeller för organisationssamarbetet. Vi ser framemot att vi i framtiden ska ha ett tätt samarbete med organisationerna, säger Plukka.